L-isptar St Philip’s : l-iskrutinju neċessarju qabel l-iffirmar

 

Hemm ħafna iktar x’jingħad dwar l-isptar St Philip’s. Id-diffikulta imma hi li qabel ma jingħad irid ikun possibli li jkun hemm aċċess għad-dokumentazzjoni kollha.

Hi neċessarja d-dokumentazzjoni dwar l-isptar innifsu.  Dan hu sptar ta’ 75 sodda jew ta’ 110-il sodda? Il-permess li l-Awtorita’ tal-Ippjanar ħarġet fl-1994 jidher li kien għal 75 kamra imma matul iż-żmien jidher li l-isptar ġie utilizzat b’mod biex ikun jista’ jakkomoda iżjed pazjenti. Jekk dan hu minnu, kif argumenta l-Kap tal-Opposizzjoni l-bieraħ,  anke’ għad-daqs eżistenti tal-isptar diġa hemm problema ta’ parkeġġ għall-istaff mediku u paramediku kif ukoll għal dawk li jżuru l-isptar. Jekk l-isptar jitkabbar din il-problema ta’ parkeġġ tkun ferm ikbar dejjem sakemm ma jkunux ikkunsidrati tibdiliet sostanzjali fid-diżinn tal-isptar.  Dan ikun ifisser spejjes sostanzjali li jibdlu kompletament il-kalkoli li jidher li saru s’issa.

Hu neċessarju ukoll li jekk veru li ngħatat opinjoni mill-MEPA li din tista’ tikkunsidra talba għall-estensjoni din l-opinjoni għandha tkun magħrufa. Dan hu meħtieg l-ewwel nett biex isir magħruf jekk hux veru li hemm tali opinjoni w it-tieni biex jekk l-opinjoni teżisti jkunu magħrufa l-parametri  w l-limitazzjonijiet ta’ tali opinjoni.

Jiena l-pjanti tal-isptar ma rajthomx. Imma mort fuq is-sit u ma naħsibx li hu possibli li jkun hemm żidied sostanzjali. Dan minħabba l-mod kif inhu iddiżinjat il-bini li hu imtarraġ biex jiffaċilita l-użu ta’ dawl naturali fil-kmamar tal-pazjenti. Żidiet fil-parti l-mibnija tal-isptar toħloq diversi diffikultajiet. Għaldaqstant diffiċli nifhem kif xi ħadd seta’ ta’ l-parir li estensjoni tal-isptar hi possibli. Mad-daqqa t’għajn l-opinjoni tiegħi hi li estensjoni m’hiex possibli.

Għal dan biss ukoll hu neċessarju li l-iskrutinju jsir immedjatament. Naħseb li skrutinju tad-dokumentazzjoni fuq dan biss ukoll iwassal għal konklużjoni li l-Gvern m’għandux jipproċedi bil-ftehim.