Qed tagħqad u George Abela qiegħed il-Peru

Il-Membri Parlamentari Jefffey Pullicno Orlando u Franco Debono qed jgħidu li l-President tar-Repubblika jkun ġustifikat illi jibgħat għall-Avukat Lawrence Gonzi, Prim Ministru, biex jara li dan jagħmel verifika dwar jekk għadux igawdi l-appoġġ tal-Parlament.

Imma l-President tar-Repubblika George Abela dan ma nistax jagħmlu minħabba li qiegħed għal missjoni l-Peru.

L-Onorevoli qed jirreferu għall-provedimenti kostituzzjonali li l-Prim Ministru j/tkun dik il-persuna minn fost il-membri tal-Parlament li tgawdi l-appoġġ tal-maġġoranza tal-membri parlamentari. Għax fil-waqt li l-parlament huwa elett għal ħames snin il-Gvern qiegħed hemm sakemm ikollu l-fiduċja tal-Parlament!

Issa Franco qal li meta l-Eżekuttiv tal-PN ikkundannah, dan għamlu fl-assenza tiegħu. B’hekk inkisru d-drittijiet tiegħu. Jekk mhux ser jittrattawħ “sewwa” u jirrevedu l-kundanna tiegħu huwa jkollu jikkunsidra mill-ġdid il-posizzjoni tiegħu fil-PN.

Qalilna ukoll li b’Austin Gatt fil-Kabinett ma jistax jappoġġa l-Gvern. L-anqas il-budget ma jista’ jappoġġa.

Issa fir-realta tant qal affarijiet li kont insejt li meta bdiet l-istorja kollha kien qalilna ukoll li lest jappoġġa lil kulħadd ħlief lil Lawrence Gonzi.

Il-kobba issa qed titħabbel. Jekk tagħqad waqt li George Abela jkun għadu l-Peru ikollu jersaq fin-nofs is-Sur Anton Tabone, Aġent President.