Bir-rogħda fuq it-tmun

Dak li ġara fil-Parlament nhar it-Tnejn 18 ta’ Ġunju 2012 għal uħud hu ħolma kerha. Forsi iktar minn hekk ukoll: ħmar il-lejl.

Il-vot biex ikun iċċensurat Richard Cachia Caruana u per konsegwneza jkun imġiegħel jirreżenja mill-kariga tiegħu ta’ Rapprezentant Permanenti Malti fi Brussels hu motivat minn raġunijiet li mhux biss huma dubjużi, imma fuq kollox li huma bla bażi legali. Ir-raġunijiet imsemmija fil-mozzjoni (ir-rwol tal-Parlament fil-proċess biex jiġi riattivat sehem Malta fil-Partnership for Peace) anke’ li kieku huma vera ma jippuntawx lejn RCC.  U billi ġie ippruvat li m’humiex raġunijiet veritieri dawn ir-raġunijiet iddikjarati suppost wasslu għal kollass tal-appoġġ għall-mozzjoni.

Ir-raġunijiet veri li immotivaw id-deċiżjoni huma differenti. Huma ċari.

L-Opposizzjoni m’għandhiex paċenzja tistenna li tasal l-elezzjoni. Identifikat membri parlamentari fuq in-naħa tal-Gvern li għandhom viżjoni imċajpra.

B’dak li qal Jeffrey Pullicino Orlando fil-Parlament (u bħal diversi oħrajn jiena smajtu live) ikkonvinċieni li d-deċiżjoni tiegħu li jivvota favur ħadha għal raġunijiet personali. Nifhem li RCC hu bniedem li jimbuttak u kultant iqażżek (ilni nafu iktar minn 35 sena). Imma xorta dawk m’humiex raġunijiet li jiġġustifikaw appoġg għall-mozzjoni tal-Opposizzjoni.

Min-naħa l-oħra Jesmond Mugliette ma nistax nifhem s’issa għalfejn ħa d-deċiżjoni li jastjeni. L-anqas hu ma jidher li hu konvint mir-raġunijiet li jagħti għax kull darba li tkellem s’issa sab diffikulta biex jispjega u jfisser ruħu.

Jibqa’ l-fatt li d-deċiżjoni ittieħdet. Rifless tal-pajjiż li ser iħalli Lawrence Gonzi warajh. Parlament li jiddeċiedi mingħajr raġuni. Rifless mhux biss tan-nuqqas ta’ viżjoni tal-Membri Parlamentari  imma ta’ Prim Ministru li m’għandu l-ebda kontroll. L-idejn fuq it-tmun għandhom ir-rogħda.

Spiċċa ż-żmien tal-par idejn sodi.