Simon jiġbor il-frak

Simon Busuttil inkwetat għax il-PN maqsum. Fir-realta’ l-PN mhux maqsum iżda qiegħed jiddiżintegra. Kelli l-opportunita’ li nikkummenta kif l-Opposizzjoni ħejjiet il-lixka għal Franco Debono li jidher li għadu l-anqas induna x’bela’. Bis-sunnara b’kollox. Għax kieku kif tista’ tispjega li dan jidhirlu li għandu jkun kandidat f’isem il-PN fl-elezzjonijiet li jmiss?

Dan apparti dikjarazzjonijiet li għamel fil-passat li kien irreżenja mill-PN. Ngħid jien min ikun irreżenja kif jistenna li jerġa’ jkun kandidat għall-Partit li irreżenja minnu?

L-istorja ta’ JPO hi iktar kumplessa. Charlo Bonnici sejħilha “payback time”.  S’issa hekk jidher li kienet fil-konfront ta’ RCC.  L-attakki qieshom logħba ċess: l-oġġettiv reali ma jkunx dak li jidher mad-daqqa t’għajn.

Naqbel ma Simon Busuttil li Muscat ta’ kontribut għad-diġenerazzjoni tal-politika f’Malta. Kif għidt iktar il-fuq f’dan il-blog Muscat u l-Partit Laburista identifikaw il-punti debboli tal-PN u iffukaw l-attakki hemm. Ħolqu l-għodda li Franco u JPO sabu addattati għall-iskop tagħhom. Kif wara kollox nafu mid-dikjarazzjonijiet li għamlu t-tnejn li huma biex jispjegaw għaliex ivvutaw favur il-mozzjonijiet imressqa mill-Labour Party fil-Parlament.

Busuttil iżda ma jgħidilniex dwar il-kontribut ta’ Lawrence Gonzi. JPO spjega kif, fil-fehma tiegħu, Gonzi u dawk ta’ madwaru (il-klikka, jsejħilhom JPO) warrbu min-nofs lil kull min ma kienx ta’ ġewwa. Ma spjegax Busuttil kif inhu possibli tara għadu f’kull min iħares lejn il-ħidma tal-Gvern u l-istituzzjonijiet tal-pajjiż b’lenti kritika.

Waqt il-kampanja elettorali tal-2008 Gonzi imbotta lil Simon Busuttil biex jikkonvinċi li veru xtaq li “Flimkien kollox possibli”.  Pero dan ma ġarax. Għax dak li JPO sejjaħ apartheid politiku iktar intensifika minn Marzu 2008 lil hawn.

F’dan il-kuntest is-soluzzjoni ta’ Gonzi hi li jerġa’ jqabbad lil Simon Busuttil biex jorganizzalu l-laqgħat ma min jixtieq ikellmu! Biex dak li m’għamilx f’ħames snin jagħmlu issa!

Gonzi farrak u jidher li Simon ser  jiġbor il-frak !

L-aqwa li b’Gonzi moħħok mistrieħ!

Qed ifakkruni f’Bobby Fisher

Il-ħidma tal-membri parlamentari JPO u Franco Debono kemm dik parlamentari kif ukoll dik extra-parlamentari qed issir tixbah iktar lil logħba chess milli ħidma fi ħdan partit li xi darba kien jissejjaħ demokristjan.

Mhux qed nirreferi għal logħba chess kwalunkwe iżda lill-logħba għaċ-Championship tad-Dinja li kienet intlagħbet f’Reykjavik l-Iżlanda bejn l-Amerikan Bobby Fisher u ċ-Champion tad-Dinja taċ-Ċess ta’ dakinnhar Boris Spasky fl-1972!

Iktar mill-logħba innifisha dakinnhar kienu interessanti l-manuvri u t-teatrin ta’ Fisher intenzjonat biex jikkundizzjona psikoloġikament lil Spasky.

L-intervisti u l-kummenti ta’ JPO u RCC f’dawn il-jiem jiena nħares lejhom f’dan is-sens.

M’għandix dubju li saru elf manuvra fil-PN biex jipposizzjona ruħu aħjar waqt il-kampanja elettorali tal-2008. Uħud minn dak li sar u intqal nafuh. Imma għad hemm ħafna iktar li għadu mistur, u probabilment jibqa’.

Li RCC hu strateġista ħadd m’hu ser jiċħdu. Avolja kien hemm drabi li għamel żbalji goffi ukoll. Imma huwa għandu l-vantaġġ li “sempliċiment” jagħti l-pariri. Id-deċiżjonijiet jeħodhom ħaddieħor!

L-uniku diskors “onest” fil-Parlament dwar il-mozzjoni biex ikun ċċensurat RCC sar minn JPO. Dan għandu jkun rikonoxxut. Hu biss ma qagħadx jistaħba wara subgħajh biex jgħid ir-raġunijiet veri għala RCC kellu jwarrab. Il-Labour ipprovda l-mezz, JPO għamel użu minnu. Probabilment li l-Labour kien jaf eżattament x’inhu jagħmel. Kienet mossa kkalkulata bi preċiżjoni u bl-intenzjoni speċifika li taċċellera d-diżintegrazzjoni tal-PN. Mhux għax JPO ser ikollu xi appoġġ intern, għax naħseb li mhux ser ikollu appoġġ l-anqas minn dawk li jaħsbuha bħalu dwar RCC. Jekk dawn humiex 10 jew iktar ma nafx. Imma diffiċli nemmen li kien hemm xi ħadd daqshekk baħnan li wiegħed appoġġ lil JPO b’SMS! Is-suwiċidju politiku ma tantx hawn min jieħu pjaċir jipprattikah!

Din hi l-qagħda illum. Tal-biki. Kellu raġun Lawrence Gonzi jgħid li l-esperjenza fil-Parlament tat-Tnejn tal-ġimgħa l-oħra kienet waħda tal-biża’. Jiena nżid li ħdejn dak li jidher fuq ix-xefaq, dak li ġara fil-Parlament hu biss taħmil id-dras.

Jiddispjaċini ħafna nara lill-PN jaqa’ f’dan il-livell.

Il-PN hu wara kollox il-partit politiku li jiena u ħafna oħrajn iddedikajna żgħożitna biex nimmilitaw fih. M’għandi l-ebda dispjaċir li għamilt hekk għax fiż-żmien li jiena kont attiv fil-PN dan kien l-unika tarka għad-demokrazija fil-pajjiż. Sfortunatament taħt l-Avukat Lawrence Gonzi illum il-PN sar jirrappreżenta affarijiet oħra. Flok tarka għad-demokrazija sar staffa għall-poter akkost ta’ kollox. Għax kieku ma kienx hekk l-elezzjoni ġenerali ilha li issejħet.

X’ser jiġri iktar ma nafx. Jidher biss li jiem il-PN u jiem Lawrence Gonzi huma magħduda. It-tmiem hu fil-qrib.  U ma jistax ikun hemm tmiem agħar minn dak li jidher fuq ix-xefaq. Kollass intern. Partit mibni fuq prinċipji sodi jiżviluppa f’tarka tal-inkompetenza u l-opportuniżmu. Dan kollu qed iseħħ għax il-PN għażel li jinjora l-egħruq tiegħu.

Il-Partit Laburista ilu li għamel l-istess ħaġa. Il-logħba ċess li l-Labour qed jilagħab b’JPO, Franco u Jesmond hi rebħa tat-tattika fuq il-prinċipji. Għal mument il-Labour qed isikket il-prinċipji u qed jitmexxa minn strateġija politika ibbażata fuq il-gwadann immedjat. Għad jiddispjaċih għax fi ħdanu l-Labour fl-eżerċizzju li għaddej minnu li jaċċetta lil kulħadd tefa’ iż-żerriegħa għal repetizzjoni ta’ dak li qed jiġri illum f’data mhux il-bogħod .

Fid-dawl ta’ dan kollu hu ċar li l-PN ta’ Gonzi ma tistax tafdah. Il-Labour ta’ Muscat ma joffrix alternattivi. Hu partit bla prinċipji li nesa’ l-egħruq tiegħu.

Jibqa’ biss Alternattiva Demokratika li b’wiċċha minn quddiem tgħid lil kulħadd li magħha kulħadd jaf fejn hu qiegħed. Għalina ta’ AD kemm il-PN kif ukoll il-Labour huma żbaljati għax kontinwament qed jirriduċu l-politika f’logħba ċess fejn l-iktar importanti għalihom hu min ikollu l-poter f’idejh.

Il-pajjiż jixraqlu aħjar.

Bir-rogħda fuq it-tmun

Dak li ġara fil-Parlament nhar it-Tnejn 18 ta’ Ġunju 2012 għal uħud hu ħolma kerha. Forsi iktar minn hekk ukoll: ħmar il-lejl.

Il-vot biex ikun iċċensurat Richard Cachia Caruana u per konsegwneza jkun imġiegħel jirreżenja mill-kariga tiegħu ta’ Rapprezentant Permanenti Malti fi Brussels hu motivat minn raġunijiet li mhux biss huma dubjużi, imma fuq kollox li huma bla bażi legali. Ir-raġunijiet imsemmija fil-mozzjoni (ir-rwol tal-Parlament fil-proċess biex jiġi riattivat sehem Malta fil-Partnership for Peace) anke’ li kieku huma vera ma jippuntawx lejn RCC.  U billi ġie ippruvat li m’humiex raġunijiet veritieri dawn ir-raġunijiet iddikjarati suppost wasslu għal kollass tal-appoġġ għall-mozzjoni.

Ir-raġunijiet veri li immotivaw id-deċiżjoni huma differenti. Huma ċari.

L-Opposizzjoni m’għandhiex paċenzja tistenna li tasal l-elezzjoni. Identifikat membri parlamentari fuq in-naħa tal-Gvern li għandhom viżjoni imċajpra.

B’dak li qal Jeffrey Pullicino Orlando fil-Parlament (u bħal diversi oħrajn jiena smajtu live) ikkonvinċieni li d-deċiżjoni tiegħu li jivvota favur ħadha għal raġunijiet personali. Nifhem li RCC hu bniedem li jimbuttak u kultant iqażżek (ilni nafu iktar minn 35 sena). Imma xorta dawk m’humiex raġunijiet li jiġġustifikaw appoġg għall-mozzjoni tal-Opposizzjoni.

Min-naħa l-oħra Jesmond Mugliette ma nistax nifhem s’issa għalfejn ħa d-deċiżjoni li jastjeni. L-anqas hu ma jidher li hu konvint mir-raġunijiet li jagħti għax kull darba li tkellem s’issa sab diffikulta biex jispjega u jfisser ruħu.

Jibqa’ l-fatt li d-deċiżjoni ittieħdet. Rifless tal-pajjiż li ser iħalli Lawrence Gonzi warajh. Parlament li jiddeċiedi mingħajr raġuni. Rifless mhux biss tan-nuqqas ta’ viżjoni tal-Membri Parlamentari  imma ta’ Prim Ministru li m’għandu l-ebda kontroll. L-idejn fuq it-tmun għandhom ir-rogħda.

Spiċċa ż-żmien tal-par idejn sodi.

Dom Mintoff fuq in-Net TV

Diġa kelli l-opportunita’ nitkellem dwar l-avvenimenti reċenti fil-Parlament.

Tajjeb li naraw l-istampa kollha u mhux nintilfu fid-dettall.

Ġara dak li jiġri dejjem. L-Opposizzjoni tfittex l-iktar punt debboli tal-Gvern u wara tattakkah fejn iweġġa’ l-iktar. Tagħmel dan biex iddgħajfu tant sakemm, kif ngħidu bil-Malti, ma jkunx jiflaħ iqum għal oħra.

Il-Labour taħt Joseph Muscat hekk qed jagħmel bla rispett lejn xejn u lejn  ħadd.

Hekk ukoll għamel il-PN (b’mod ferm iktar fin!) fil-konfront tal-Gvern ta’ Alfred Sant fil-perjodu 1996-98. Dak inhar il-punt debboli ta’ Alfred Sant kien Dom Mintoff, u Fenech Adami tah il-ħabel. Tah airtime kemm ried fuq in-NET TV. (Tiftakruh lil Pierre Portelli jiġri bil-microphone wara Mintoff?)  Tah ħin minn tiegħu fil-Parlament. U l-Gvern ta’ Sant ftit ftit ikkollassa.

Illum qed jiġri l-istess.

Lawrence Gonzi hu l-punt debboli tal-PN. Wera li mhux kapaċi jmexxi għal darba tnejn.  Minflok imexxi  jipprova jixtri l-kritiċi tiegħu fil-Grupp Parlamentari bil-ħolqien tal-ħatriet ta’ Assistent Parlamentari.

Żewġ Membri Parlamentari tal-PN ma aċċettawx dawn il-ħatriet. Taw ir-raġunijiet għar-rifjut tagħhom. Qalulu li ma riedux jaċċettaw ħatriet li bħala riżultat tagħhom kien ikollhom jaqgħu fil-muta u minflok ma jagħmlu xogħolhom ta’ Membri Parlamentari jkollhom joħorġu biċ-ċensier.

Dan kollu jfisser li hemm nuqqas ta’ dibattitu intern fil-PN li inevitabilment wassal biex il-kritika l-ħarxa toħroġ fil-beraħ. Fuq ġewwa ma hemm ħadd li lest biex jisma’ u jagħti każ. Dan m’hu tort ta’ ħadd għajr ta’ min suppost li qed imexxi u biċ-ċar wera  li ma kienx kapaċi jikseb il-fiduċja reali tal-Partit. Għax il-fiduċja ma tiksibiex meta tirbaħ vot ta’ fiduċja fil-Parlament jew fil-Partit. Tirbaħ il-fiduċja meta ta’ madwarek, in partikolari dawk li tippretendi li tmexxi, jaċċettaw il-ġudizzju tiegħek. Ikunu lesti li jiddiskutu miegħek, u l-opinjoni tiegħek jagħtuha piz kbir mhux biss għax inti l-mexxej iżda fuq kollox għax jirrispettawk.

Lawrence Gonzi m’għandux dawn il-kwalitajiet. Imexxi minn hemm fuq,  m’għandux idea ta’ x’jaħsbu l-egħruq tal-Partit. Minkejja t-teatrin qatt ma kien viċin l-egħruq tal-Partit. Qatt ma kien attiv fl-istrutturi tal-Partit. Ġie fil-Partit minn imkien. U qatt ma kellu x-xewqa li jaħdem viċin l-egħruq tal-PN. Per eżempju, wara l-elezzjoni tal-1987 meta ma telax sparixxa mill-ewwel mill-Partit sakemm EFA offrielu l-post ta’ Speaker! Imma dik storja oħra.

Quddiem dan il-punt debboli, n-nuqqas ta’ mexxej li kapaċi jmexxi,  l-isfidi ma jonqsux. Jidher ċar li l-backbenchers ftit kellhom l-opportunita’ li jsemmgħu leħinhom biex iwasslu l-kritika għall-mod kif inhu immexxi l-pajjiz u l-partit.

Altru milli kapitlu magħluq. Il-kapitlu għadu miftugħ beraħ u probabilment ma jingħalaqx ħlief meta Lawrence Gonzi jwarrab jew jitwarrab mit-tmexxija tal-PN.

Imbagħad il-PN ikun irid jagħmel snin twal fl-Opposizzjoni biex jinbena mill-ġdid. Biex dak li tkisser taħt it-tmexxija ta’ Lawrence Gonzi u dawk ta’ madwaru,  bil-paċenzja jerġa’ jieħu sura.

Sadanittant forsi ma tafx kif Lawrence Gonzi jerġa’ jmur iqatta’ ftit ħin bħala President tal-Azzjoni Kattolika.

Minn “Flimkien kollox possibli” għal “Waħedna aħjar”

L-għajta ta’ Lawrence Gonzi kienet waħda ta’ “Flimkien kollox possibli.” Għajta li tista’ tinterpreta b’diversi modi.

Għall-bidu għażilt li nagħtiha l-iktar interpretazzjoni loġika: sejħa biex jitwarrbu d-differenzi u naħdmu flimkien.

Kienet għajta li tagħmel ħafna iktar sens fil-kuntest tar-riżultat tal-elezzjoni ġenerali tal-2008. Vantaġġ miżeru kien l-uniku ġustifikazzjoni legali biex Gonzi jerġa’ jmexxi l-Gvern. Vantaġġ ta’ 1582 vot. (Vantaġġ li jinjora l-voti miksuba minn Alternattiva Demokratika, ftit nqas minn 4,000 vot.)

Din kienet is-siegħa tal-prova li fiha Gonzi seta’ juri li bejn dak li jemmen u dak li jagħmel m’hemmx differenza. Fil-kuntest ta’ dan ir-riżultat Gonzi kieku ried seta jifhem u jaqra l-kitba fuq il-ħajt.

Gonzi kellu l-opportunita’ tad-deheb, kieku ried, li jkun leali lejn dak li wiegħed u jfassal politika ta’ “flimkien”. Li jinvolvi firxa wiesa’. Li joqgħod iktar attent li ħadd ma jkun imwarrab minħabba l-fehmiet tiegħu jew tagħha.

Minflok għaddas rasu u baqa’ għaddej kif kien b’politika diviżiva: min mhux magħna, hu kontra tagħna.  Għażel il-politika ta’  gonzipn : “Waħedna aħjar”. Politika li hu jaf kollox u ħaddieħor ma jaf xejn. Politika tiegħu li jfissirha bħala li hi fl-interess nazzjonali u min ma jaqbilx allura qed jaħdem kontra l-interess nazzjonali.

Dan sfortunatament hu Lawrence Gonzi.

Lili iddiżappuntani għax kont iffurmajt opinjoni ferm tajba tiegħu. Imma fis-siegħa tal-prova wera li kien bniedem ieħor.

RCC kien uffiċjal politiku

 

Naħseb li r-raġunijiet li ġiebet l-Opposizzjoni biex tiġġustifika l-mozzjoni tagħha kontra RCC kienu ftit inġebbda, u jekk xejn iktar kienu jiġġustifikaw mozzjoni ta’ sfiduċja f’Gonzi innifsu. Għax ngħiduha kif inhi: RCC ma ħa l-ebda deċiżjoni li jinqabeż il-Parlament. Jekk kien hemm din it-tip ta’ deċiżjoni, din ittieħdet mill-Gvern u r-responsabbilta’ għal dan hi ta’ Lawrence Gonzi biss u ta’ ħadd iktar.

Iktar kienu jagħmlu sens ir-raġunijiet li ġieb Jeffrey Pullicino Orlando, li minkejja dak li qal, kien hemm element qawwi ta’ tpattija personali fl-argumentazzjoni tiegħu.  Jeffrey ġieb argumenti li kienu jikkuntrastaw ma dak li qalet l-Opposizzjoni u fi kwalunkwe pajjiż demokratiku kienu jwasslu għal riżenja ferm kmieni ta’ RCC, kif wara kollox jidher li hu stess kien lest li jagħmel hekk kif tressqet il-mozzjoni tal-Partit Laburista.

Kien hemm  min argumenta li m’huwiex korrett li iċ-ċivil (jew aħjar uffiċjali pubbliċi – għax RCC kien uffiċjal pubbliku) jkunu mitluba jagħtu kont ta’ egħmilhom lill-Parlament. It-tweġiba tiegħi hi waħda: min jokkupa ħatra politika għandu jagħti rendikont politiku.

RCC kien uffiċjal pubbliku b’differenza: il-ħatra tiegħu kienet waħda determinata biss minn kriterji politiċi. Aġixxa bħala politiku billi ipparteċipa fil-laqgħat tal-Kabinett. Kien ukoll attiv politikament fl-Eżekuttiv tal-PN. Kien jeżerċita poter politiku – kważi bla limitu. Allura huwa xieraq li kien meħtieġ li jagħti kont politiku.

Il-Ġulġlien ta’ Lawrence Gonzi

 

Il-lejla smajt lill-Prim Ministru jgħid li persuna akkużat bl-agħar delitti kellu iktar possibilita li jiddefendi ruħu milli kellu Richard Cachia Caruana in konnessjoni mal-mozzjoni ppreżentata fil-Parlament kontra tiegħu.

Interessanti ħafna x’sentimenti għandu l-Onorevoli Lawrence Gonzi.

Taf li jiena hekk ukoll ħsibt meta fi tmiem April 2007 il-MEPA, responsabbilta politika ta’ Ministru fil-Kabinett tiegħu, iddeċidiet li ma tħallinix nibqa’ naħdem bħala uffiċjal investigattiv fl-uffiċċju tal-Uffiċjal tal-Verifika tal-MEPA.

Ħasra li dakinnhar Lawrence Gonzi ma kellux dawn is-sentimenti.

Taf li ġiebli qalbi ġulġliena?

Fil-Parlament ma’ Franco Debono

 

Illum wara nofsinnhar jiena, Michael Briguglio u Ralph Cassar għan-nom ta’ Alternattiva Demokratika ħadt sehem f’diskussjoni  dwar l-abbozz ta’ Liġi li Franco Debono stess ippreżenta fil-Parlament dwar il-finanzjament tal-Partiti Politiċi.

Iltqajna mal-Kumitat Magħżul tal-Parlament immexxi minn Franco Debono u magħmul ukoll mill-Onor. Francis Zammit Dimech u l-Onor Jose’ Herrera. Kienu preżenti ukoll rappreżentanti tal-PN u rappreżentanti tal-PL  u xi mistednin oħra.

L-inizzjattiva hi flokha. Id-diskussjoni tal-lum kienet waħda ta’ natura ġenerali kif jixhdu ir-rapporti fil-media li irrappurtaw id-diskussjoni (Times, Malta Today u Di-ve).

Fil-prinċipju irrid ngħid li Alternattiva Demokratika taqbel mal-proposta ta’ Franco. Irrid imma ngħid li hemm numru ta’ dettalji importanti li jeħtieġu diskussjoni fit-tul u possibilment li l-proposti in kwistjoni jkunu ikkunsidrati mill-ġdid.

Ta’ importanza kbira hi ir-rwol propost għall-Kummissjoni Elettorali biex tirreġistra l-Partiti Politiċi kif ukoll biex tkun ir-regulatur finanzjarju tal-Partiti Politiċi.

Id-diffikulta toħroġ mill-fatt li l-Kummissjoni Elettorali hi maħtura esklussivament miż-żewġ partiti politiċi l-kbar (il-PN u l-PL).  Żewġ partiti li kontinwament jużaw il-proċess elettorali biex jeskludu partiti oħra kif jixhdu l-emendi elettorali li saru tul is-snin liema emendi huma marbutin ma’ Parlament b’żewġ partiti politiċi.

F’laqgħat oħra  ser nidħlu iktar fil-fond fuq id-dettalji tal-abbozz bit-tama li nsibu linja komuni fejn dak li naqblu dwaru insbu kliem addattat li jesprimih.

Wara l-laqgħa Alternattiva Demokratika għaddiet lil Franco Debono bħala Chairman ta’ dan il-Kumitat Magħżul tal-Kamra tad-Deputati proposti għal tibdil fil-Kostituzzjoni dwar l-elezzjoni ġenerali. Imma dwar dan ngħidilkom darba oħra.

The risk of failure stares us in the face

The United Nations Environment Programme is one of the success stories of the 1972 UN Stockholm Conference on the Human Environment. Through its Mediterranean Action Programme, UNEP successfully brought together the states bordering the Mediterranean. In 1976, they signed the Barcelona Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution.

Malta signed the convention and a number of protocols, among which a 1980 protocol against pollution from land-based sources and activities, known as the LBS Protocol. One of the commitments that Malta entered into in the 1980s was to ensure that sewage should be treated before being discharged into the sea.

Malta was not in a position to honour its LBS Protocol commitments as the finance required to carry out the infrastructural development was not available. It was only as a result of EU accession that such funds were made available for the Xgħajra and the Gozo plants. (Funds through the Italian protocol were used to construct the Mellieħa plant.) This has come about because, in 1991, the EU adopted its Urban Wastewater Directive, which Malta had to implement on EU accession.

Notwithstanding the availability of EU finance, it was only in 2011, when the third sewage purification plant at Ta’ Barkat Xgħajra was commissioned, that Malta finally came in line with the EU Urban Wastewater Directive. This is clearly evidenced by the latest positive results on the quality of bathing waters along Malta’s coast. The waters off Wied Għammieq/Xgħajra, site of the sewage outfall for over 75 per cent of Malta’s sewage, have registered the most notable quality improvement.

While recognising that Malta has honoured long-standing commitments, it is unfortunate that the long wait was not utilised to identify possible uses of recycled sewage on the basis of which the available EU finance would have yielded long-term benefits. Lessons learnt from the Sant’Antnin sewage purification plant at Marsascala seem to have been ignored.

The sewage purification plants have been designed as an end-of-pipe solution. Situated at the point of discharge into the sea, the whole infrastructure is based on the wrong assumption that sewage is waste. Its potential as a resource was ignored at the drawing board. In fact, I remember quite clearly the statement issued by the Water Services Corporation in the summer of 2008 in reply to prodding by Alternattiva Demokratika. WSC had then derided AD and stated that the treated sewage effluent had no economic value.

Since then we have witnessed a policy metamorphosis. Water policy has slowly changed to accept the obvious and unavoidable fact that sewage is a resource that should be fully utilised. During the inauguration ceremony of the sewage purification plant at Il-Qammiegħ Mellieħa, Minister Austin Gatt had indicated that the possible use of recycled sewage would be studied.

The decision to study the matter had been taken when the design of the infrastructure was long determined. At that point, provision for the transfer of the recycled sewage from the point of treatment to the point of potential use was not factored in. Substantial additional expenditure would be required for this purpose. This is a clear case of gross mismanagement of public funds, including EU funds.

It has been recently announced that a pilot project is in hand to examine the impacts of recharging the aquifer with treated sewage effluent. This pilot project was listed in the First Water Catchment Management Plan for the Maltese Islands as one of three measures submitted to the EU in 2011 in line with the requirements of the Water Framework Directive. The other two measures are the efficient use of water in the domestic sector and using treated sewage effluent as a source of second class water.

AD agrees that a successful pilot project on recharging the aquifer could lead to a long-term sustainable solution of the management of water resources in Malta. This is, however, dependent on the nature of the liquid waste discharged into the public sewer. I am informed that tests which have been going on for some time at the WSC pilot plant at Bulebel industrial estate have revealed specific chemicals that are being discharged into the public sewer and which are proving difficult to remove from the treated sewage effluent.

The successful use of treated sewage effluent for a multitude of uses, including recharging the aquifer, is ultimately dependent on a tough enforcement policy ensuring that only permissible liquid waste is discharged into the public sewers. Recharging the aquifer with treated sewage effluent while technically possible is very risky. On the basis of past performance, enforcement is an aspect where the risk of failure stares us in the face!

The technical possibilities to address the water problem are available. What’s lacking is the capability of the authorities to enforce the law. I look forward to the time when they will develop their teeth and muscles. Only then will the risk be manageable.

 

Published in The Times of Malta, June 16, 2012 : Risk of failure staring at us

Gonzi u Dario FO jew Ir-Ruħ tal-Partit Nazzjonalista

Qrajt l-artiklu online fuq il-maltastar dwar kummenti ta’ missier Nicholas Azzopardi li l-Pulizija qalu li qabez mis-sur u miet. Inċident li jfakkarni f’Dario FO u l-kitba tiegħu li bosta minna semgħu biha: “The accidental death of an anarchist!”

Il-PN tilef ruħu u taħt it-tmexxija ta’ Lawrence Gonzi qabad triq li permezz tagħha jpoġġi l-poter qabel in-nies. Għalhekk injora l-ugiegħ ta’ bosta. Għalhekk f’kunflitt bejn in-nies u l-istituzzjonijiet dejjem jappoġġa l-istituzzjonijiet (li ġeneralment jiddependu minnu). 4 snin ilu jiena tlaqt mill-PN u anke dakinnhar għidt kliem f’dan is-sens.