Dawn xi jkunu ?

Dalgħodu  kont mistieden seminar organizzat mill-Fondazzjoni Ideat. Fondazzjoni tal-Partit Laburista. Ġejt mistieden f’isem Alternattiva Demokratika biex nieħu sehem f’diskussjoni dwar l-Ambjent u s-Saħħa.

L-idea tal-Fondazzjoni Ideat kienet li jkun hemm diskussjoni bejn ir-rappreżentanti tat-tlett Partit: Labour, Nazzjonalisti u Alternattiva.

In-Nazzjonalisti ma ġewx! Imma jekk tiċċekkja dak li ġie imxandar minn Super One fl-aħbarijiet tas-7.30pm illum ma nagħti tort lil ħadd li jaħseb li l-anqas jien ma kont hemm.  Qiesu nidher ftit fil-filmat iżda imbagħad jidher li sar sforz biex la issir referenza għalija u l-anqas għal dak li għidt!

Meta nara dawn l-affarijiet ma nafx jekk tal-Labour ikunux qed jiċċajtaw meta jgħidu li inbidlu!

3 comments on “Dawn xi jkunu ?

  1. Jien ukoll – konvint li l-P.N. qerdu u qed ikomplu jeqirdu l-ambjent ghax mohhom biss jagevolaw l-ispekulaturi tal-bini. Bil-fors li jaghmlu hekk ghaliex bosta minnhom huma mdahhlin sew f’din l-attivita. Insomma vot minghandi ma jiehdu qatt
    rigward il-P.L. irridu naraw. Jekk hux biss kliem helu izda serjeta le! Ma hadtx pjacir nara lil Roderick Galdes jivvota favur l-estensjoni tal-Hilton. Muscat imissu jitfghu ‘l barra mill-Partit!
    Alternattiva jixirqilha vot imma hemm bzonn li l-voti moghtija lil AD jissarrfu f-siggijiet fil-Parlament. Xi haga li t-twajjeb u d-demokratiku Eddie (!) qatt ma jidher li ried li ssir!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s