Gonzi jiftaħ għajnejh ?

 

Fil-maratona li spiċċa l-bieraħ fil-għaxija mhux importanti  jekk Gonzi ġiex l-ewwel jew l-aħħar.

L-iktar importanti, skond kif ġie irrappurtat, hu li jidher li fetaħ għajnejh.

Donnu beda jirrealizza li hu maqtugħ min-nies. Il-Malta Today fil-fatt tgħidilna illi : Gonzi tells his faithful: go to the electorate and regain their trust.

It-Times online min-naħa l-oħra tirrapporta illi “PM says leadership contest brought him closer to people’s everyday realities.

Mela issa qed jirriżulta li dak li sa ftit ilu kienet deskritta bħala problema interna bejn Gonzi u deputat tal-PN fir-realta kienet problema ferm ikbar, li Gonzi kien maqtugħ min-nies.

Dam ftit ma nduna.

U bilħaqq, għax kont ser ninsa’. Gonzipn spiċċa. Issa reġa’ sar PN. Mhux Gonzi, qalilna, rebaħ l-elezzjoni tal-2008, iżda l-PN. L-avukat Gonzi jaħseb li in-nies tinsa’. Jew inkella sema’ l-karba ta’ dawk l-akkaniti li qed jgħidulu “Tuna l-partit lura”.

Il-PN jisserva bl-Armata

Il-Malta Today  u l-Illum tal-Ħadd li għadda 19 ta’ Frar 2012  ippubblikaw storja li fiha żvelaw kif  Lawrence Gonzi uża ajruplan tal-Forzi Armati biex jattendi laqgħa politika tal-Partit Popolari Ewropew ġewwa Palermo f’Mejju 2011.

Skond l-Illum l-ispjega li ngħatat kienet illi kieku ma għamilx hekk ma kienx ilaħħaq jiġi lura biex jindirizza konferenza internazzjonali tan-Nurses iktar tard fl-istess jum.

Mela issa qegħdin tajjeb. Il-Gvern iġib l-għajnuna tal-Unjoni Ewropeja biex jixtri ajruplan Hawker Beechcraft Kin g Air li sewa €9.6 miljuni. Ajruplan intenzjonat biex jissorvelja l-fruntieri marittimi ta’ Malta kif ukoll biex jagħti għajnuna ta’ salvataġġ li tkun meħtieġa.

F’jum minnu dan l-ajruplan flok ma jintuża fuq xogħolu jintuża biex iwassal Kap ta’ Partit Politiku għal laqgħa ta’ partiti politiċi.

M’hiex skuża aċċettabbli dik li nġiebet li m’hemmx flights ta’ l-Air Malta disponibbli.

Il-kaxxa ta’ Malta m’għandiex tissussidja lill-Partit poltiiku ta’ Lawrence Gonzi.

Tajjeb li nkunu nafu x’għamel  l-Awditur Ġenerali dwar dan il-każ ta’ abbuż fejn l-armata ta’ Malta qed tiffinanzja l-attivita’ politika tal-PN billi wasslet lill-Kap tal-Partit Nazzjonalista f’Palermo u ġiebitu lura.    

…………. u bdew id-diskussjoni ……………

 

Nhar l-Erbgħa fil-għaxija bdew id-diskussjoni fil-Parlament dwar l-iżvilupp sostenibbli.

Smajt lil Mario de Marco jitkellem madwar siegħa u nofs. Leo Brincat tkellem siegħa u kien għadu ma spiċċax.

Mario mexa ma text ippreparat. Għal ħinijiet twal qara diskors miktub. Xi drabi tfixkel ftit huwa u jitkellem dwar materji li għadu m’huwiex familjari magħhom biżżejjed.  Leo ukoll ipprepara u kien iktar ċar f’dak li kellu xi jgħid.

Mario irrefera għal konsultazzjonjijiet wiesgħa li għamel. Ħaġa tajba. Avvanz fuq ta’ qablu li mhux biss kien selvaġġ talli fuq kollox kien inkompetenti. 

Jiena ukoll kelli laqgħa twila ma Mario dwar l-abbozz ta’ liġi. L-ewwel reazzjoni tiegħi kienet li m’hemmx bżonn li jressaq liġi. Dak li ried jagħmel : li jibni fuq pedamenti sodi l-infrastruttra amministrattiva għall-iżvilupp sostenibbli seta jsir b’mod faċli u inqas ikkumplikat mingħajr il-ħtieġa ta’ liġi.

Imma din, Mario u dawk ta’ madwaru ma jistgħux jifhmuha.  Huwa u jitkellem Mario ftaħar li ftit hemm pajjiżi bħalna li għandhom liġi dwar l-iżvilupp sostenibbli. Ma nafx jekk irrealizzax li l-fatt li ftit li xejn hemm pajjiżi b’din it-tip ta’ liġi ifissirx li ħadd ma ħass il-ħtieġa tagħha!

Il-parti l-kbira tal-proposti fil-liġi diġa jeżistu fl-istrateġija nazzjonali dwar l-iżvilupp sostenibbli. Li qed jagħmel il-Gvern hu li qiegħed jittrasferihom mill-istrateġija għall-liġi. Dan m’hu xejn ħlief logħob. Imma l-anqas dan il-logħob ma jiġġustifika l-fatt li l-Gvern żamm il-Kummissjoni Nazzjonali dwar l-Iżvilupp Sostenibbli milli tiffunzjona għal snin twal.

U dan hu l-Gvern li fid-diskors programmatiku tal-President tar-Repubblika f’Mejju 2008 qalilna illi li ser jagħti importanza kbira lill-iżvilupp sostenibbli.

Għall paroli veru jieħu l-ewwel. Imma bejn il-kliem u l-fatti ………. hemm il-baħar jikkumbatti!

Mario de Marco irrefera għad-diskussjoni li kellna jiena u hu dwar l-abbozz. Jiena dejjem insistejt li Gvern li jagħmel proposti fuq livell internazzjonali b’ċerta pompa għandu jkollu l-konvinzjoni li dak li jippretendi mill-komunita’ internazzjonali jkun lest li jimplimentah f’Malta stess. Għalhekk ipproponejt il-ħolqien tal-kariga ta’ Gwardjan għall-Ġenerazzjonijiet Futuri. Proposta li Mario de Marco għan-nom tal-Gvern aċċetta u inkludiha bil-mod kif ħaseb hu fil-liġi.

Leo Brincat fil-kritika tiegħu, li ser ikompli nhar it-Tnejn, tefa’ botta dwar jekk il-Gvern huwiex qiegħed jagħti l-impressjoni li qed jagħti każ dak li tgħid Alternattiva Demokratika biex forsi jnaqqas mill-kritika indirizzata lejh minn AD!  Leo m’għandix dubju li kien qed jiġbed is-saqajn. Għax jaf li l-kritika ta’ AD m’hiex ser tieqaf. La lejn il-Gvern u l-anqas lejn l-Opposizzjoni li flimkien huma responsabbli għall-istat li jinsab fih il-pajjiz.

Dwar dan kollu ktibt u tkelllimt fit-tul matul dawn l-aħħar snin. Li l-Gvern ta’ Lawrence Gonzi m’huwiex kapaċi.  Ma jridx jimxi fit-triq li twassal lejn is-sostenibilita’.  Kieku kien jinteressah kien jimxi mod ieħor fl-oqsma kollha.

Il-prietki waħedhom mhux biżżejjed.

Wara kollox mhux Gonzi innifsu talabna biex ma niġġudikawħx fuq dak li jgħid iżda fuq dak li jagħmel?  U hekk qed nagħmlu. Niġġudikawħ fuq il-ħerba ambjentali li ser iħalli warajh.

 Il-futur tagħna u ta’ uliedna jixraqlu xi ħaġa aħjar.  Li la Gonzi u l-anqas Muscat ma jistgħu joffru.

Għalhekk qegħdin fil-politika aħna ta’ Alternattiva Demokratika.

Il-lejla fil-Parlament

Il-Parlament il-lejla ser jibda jiddiskuti l-abbozz ta’ liġi dwar l-iżvilupp sostenibbli.

Dan ser isir 4 snin wara li fid-diskors li bih ġie msejjaħ biex jiltaqa’ l-Parlament kurrenti l-President tar-Repubblika f’Mejju 2008 kien qal li l-Gvern kien ser jibbaża ruħu fuq il-prinċipji ta’ żvilupp sostenibbli. Kienu 4 snin li matulhom ma iltaqatx il-Kummissjoni Nazzjonali dwar l-Iżvilupp Sostenibbli.

Preżentement għaddejjin il-preparazzjonijiet ghall-konferenza internazzjonali tal-Ġnus Magħquda dwar l-iżvilupp sostenibbli imsejħa Rio +20. Ban Ki Moon, Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda, fir-rapport tiegħu intitolat Objectives And Themes Of The United Nations Conference On Sustainable Development ifisser kemm hu importanti li jinbnew l-istituzzjonijiet kemm fuq livell internazzjonali kif ukoll fuq livell lokali biex permezz tagħhom tkun faċilitata l-integrazzjoni tal-politika fid-diversi oqsma kif ukoll l-implementazzjoni tagħha.

Din hi l-isfida li dan l-abbozz jindirizza. Qegħdin tard ħafna. Hu abbozz li għad jista’ jiġi imtejjeb.

Sfortunatment ġie fl-aħħar tal-leġialatura liema fatt juri li l-materja m’hiex waħda ta’ importanza għall-Gvern tal-lum.

Ikun floku imma li nfakkar li Alternattiva Demokratika tat kontribut fid-diskussjonijiet ta’ konsultazzjoni li saru mill-Gvern permezz tal-Ministru Mario Demarco. Ipproponejna l-ħolqien ta’ Gwardjan li jħares il-ġenerazzjonijiet futuri. Proposta li ġiet inkluża fl-abbozz finali.

Għax l-iskop aħħari tal-politika dwar l-iżvilupp sostenibbli hu li b’dak li nagħmlu illum, aħna u nindirizzaw id-diffikultajiet tal-lum, nagħmlu dan b’impenn u rispett lejn dawk li ġejjin warajna. Il-ġenerazzjonijiet ta’ għada ukoll għandhom id-dritt li jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom. B’dak li nagħmlu aħna illum għandna nassiguraw li huma ukoll ikunu jistgħu jagħmlu l-għażliet tagħhom.   

Ara ukoll fuq dan il-blog :

The Future started yesterday.

Exercise in practical democracy.

Gwardjan għal Ġenerazzjonijiet Futuri.

Increasing environmental awareness.

Future Generations must be heard.

Just lip service and cold feet.

Enough space exists for schools

 

The refusal by the Malta Environment and Planning Auth­ority’s board last week of the proposed extension to St Augustine’s school at Pietà is a decision that makes sense.

The Mepa board was correct in refusing the application on planning grounds even though there are valid educational reasons that justify the need for more space in the school. The proposal is not compatible with the residential area in which the school and the proposed extension are located. Considering an alternative site would be appropriate.

The application considered by Mepa was to add a primary school to the secondary school already existing on site. The extension was to have six floors, four of which above road level. The proposed development was to be constructed in what is now a garden area that serves as the neighbourhood’s lungs.

As stated by the Planning Directorate, the proposal for the extension, if approved, would have been a case of overdevelopment of the site.

The Church school authorities need to delve deeper in order to plan the educational services they provide after taking into consideration all the impacts of their proposals. Ignoring the impacts on the residents is not an option.

A school, irrespective of its catchment area, should be an integral part of the community where it is located. Ideally, it should be possible for its facilities to be utilised by the community after school hours. It, hence, follows that the manner in which schools are constructed and their relation to the community should be such that a mutually beneficial relationship between the school and the other local institutions can be nurtured.

It seems that this aspect has not been given much thought at St Augustine’s. The school seems to be detached from the community where it is sited. As a consequence, the development can also be viewed as a reduction in the quality of life of the community.

The Church school authorities cannot view St Augustine’s school on its own as an isolated case.

The expansion of the Minor Seminary at Tal-Virtù, for example, was carried out in contravention of the provisions of the Local Plan as detailed by the Mepa audit officer after carrying out a thorough investigation.

The Mepa audit officer had then pointed out that no analysis of traffic impacts had been carried out. He also noted that, with a rapidly declining birth rate, the construction of new schools, except as a replacement for existing inadequate buildings, can hardly be justified anywhere.

The issues to consider are various.

The impacts on third parties need to be given their due weight. Residents close to existing schools like St Augustine’s are already impacted by excessive traffic, even if this is for a limited time in the morning and early afternoon. This impact would increase 100 per cent if the proposed extension were approved, making matters considerably worse.

In addition, the use of facilities after hours when schools are insensitively located in residential areas will impact negatively the community in the area.

Increasing the height of existing buildings or constructing buildings higher than the existing residential surroundings will lead to shadowing of the low-lying residential property. Consequently, as a result of reducing the incidence of direct sunlight on existing residential property, one would be precluded from using equipment utilising solar energy to heat water or to generate electricity. This would signify increased electricity bills for the residents.

The proposed extension for St Augustine’s school at Pietà ignored all these issues.

If the Church schools, as a result of an increased demand, desire to expand it is pretty obvious that the resulting influx of students in these schools would signify a corresponding reduction in the population of state schools. Coupled with the reduction in birth rates, this would mean that there will be substantial empty space in some of the existing state primary schools in years to come.

This could indicate that, rather than developing extensions incompatible with existing residential areas or, worse, developing virgin land, a possible solution to the expansion requirements of schools such as St Augustine in Pietà would be to enter into an agreement with the state to ensure better utilisation of the buildings used as state primary/secondary schools where this is possible. If we agree that more than enough land has been developed in Malta, the redevelopment of some of these sites could be an option worth considering as an alternative to the development of virgin sites and/or the overdevelopment of other sites.

There are valid educational reasons which justify the increase in space that schools such as St Augustine’s are requesting. However, the right of Church schools to provide an education, separate and distinct from that provided by the state, does not, in any way, mean that the rights of residents should be ignored.

Fortunately, it is possible to look elsewhere. Better utilisation of sites already committed to educational use could solve the issue reasonably for all concerned: the schools, the students and the residents.

Published in The Times, February 11,  2012

Id-Direttiva tal-Mistħija : l-aħħar Att

 

Dal-għodu kont infurmat bit-telfon li xtaq jiltaqa’ miegħi Dr Godwin Grima is-Segretarju Permanenti Ewlieni li hu ibbażat f’Kastilja. Xtaq jiltaqa’ miegħi dwar id-Direttiva Numru 5, dik li jiena iddeskrivejt bħala d-Direttiva tal-mistħija.

Fil-fatt iltqajt ma Dr Grima illum fl-4.00 pm. Kont akkumpanjat mill-kollega tiegħi l-Professur Arnold Cassola.

Dr Grima qalli li id-Direttiva qed tkun interpretata ħażin għax l-intenzjoni dejjem kienet li l-kandidat ikollu d-dritt li jagħżel hu jekk waqt il-kampanja elettorali għall-Kunsilli Lokali jibqax jaħdem, jużax il-leave tiegħu jew jagħmilx użu minn leave bla ħlas.

Jiena ġbidt l-attenzjoni ta’ Dr Grima li fil-waqt li l-intenzjoni tiegħu kienet waħda nobbli l-kliem tad-Direttiva kien jgħid mod ieħor.

Qrajtlu din il-biċċa :

“ ……… so however that in each of the three cases, the prospective candidate has no option but to avail himself/herself of unpaid electoral leave for an uninterrupted period of at least 15 working days ….” (ara paragrafu 4.1 tad-dokument hawn anness)

Din ma tikkorrispondix mal-intenzjonijiet tiegħek, Dr Grima, għidtlu.

Dr Grima qalli li għandi raġun u wegħdni li ser jieħu ħsieb li jikklarifika l-affarijiet.

Din hi l-istorja kollha. Issa jekk kienx żball ġenwin jew xi ħaġa oħra ma nafx.

L-importanti li Alternattiva Demokratika indunat filwaqt li ħaddieħor li hu mħallas biex ikun imqajjem baqa’ rieqed (per eżempju l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali).

Direttiva tal-Mistħija

Id-Direttiva li ħareġ is-Segretarju Permanenti Ewlieni f’l-Uffiċċju tal-Prim Ministru dwar l-impenn politiku fil-Kunsilli Lokali hi tal-mistħija.

Din id-Direttiva hi immirata lejn l-impenn ta’ dawk li jaħdmu fis-settur pubbliku. Ħarġet inkiss inkiss tant li ftit kienu dawk li jafu biha.

Dawk li qegħdin fi grad minn skala 5 (jew ekwivalenti) il-fuq m’humiex effettwati. Ma kienx possibli għalihom li jinvolvu ruħhom u hekk baqgħu. Il-bqija setgħu imma issa għandhom id-diffikulta li jridu joħorġu bil-leave.

Id-direttiva titkellem dwar leave bla ħlas għal ħmistax-il jum tax-xogħol.

Min huwa dipendenti fuq il-paga ser ikun ikkastigat talli qed joffri servizz volontarju lill-komunita. Qed ikun ikkastigat tal-impenn tiegħu fil-ħajja pubblika. Min għandu familja x’jgħajjex u loans xi jħallas ma jistax jagħmel is-sagrifiċċju finanzjarju li d-Direttiva qed titlob minnu.

Il-bieraħ fi stqarrija inbidlet ftit id-diska u qiegħed jingħad li flok leave bla ħlas il-ħaddiema tas-settur pubbliku li jikkontestaw għall-Kunsilli Lokali jkunu jistgħu jutilizzaw il-leave annwali tagħhom. Dan mhux tajjeb biżżejjed għax ifisser li ser ikunu mitluba jużaw prattikament il-leave kollu tagħhom għal sena sħiħa. B’hekk ser jitqegħdu f’posizzjoni li jnaqqsu l-ħin tal-mistrieħu tagħhom mal-familji tagħhom. Dan minn Gvern li jipprietka ħafna favur il-familji.

Ma ntqal xejn kif ser jintlaqtu dawk li m’għandhomx leave, bħall-għalliema. Dawn m’għandhomx leave annwali u huma kkumpensati bil-vakanzi tal-iskejjel fil-Milied, l-Għid u fis-sajf.

Min ħa d-deċiżjoni li wasslet għal din id-Direttiva qed jattakka l-impenn politiku taċ-ċittadin iż-żgħir li qiegħed jimpenja ruħu fl-egħruq tal-komunita’.

Dan hu attakk fl-egħruq demokratiċi tal-pajjiż.

Istħu. Jekk tafu kif.

L-iskola ta’ Santu Wistin f’Tal-Pieta

 

Il-Bord tal-MEPA ma approvax applikazzjoni biex tkun imkabbra l-iskola tal-Agostinjani f’ Tal-Pieta’ nhar il-Ħamis li għadda. Jiena kont presenti minħabba applikazzjoni oħra u allura kelli ċ-ċans li nisma’ sagħtejn u nofs sħaħ ta’ argumenti. Id-deċiżjoni fl-aħħar kienet ta’ sitt voti kontra l-applikazzjoni u erba’ voti favur l-applikazzjoni.

Il-MEPA kellha quddiema żewġ argumenti.

F’naħa waħda hemm raġunijiet validi edukattivi biex l-iskola toffri servizzi aħjar. Dan qed tipprova tagħmlu billi tipprovdi skola primarja flimkien mal-iskola sekondarja. Fr Alan ir Rettur tal-Iskola spjega tajjeb ħafna r-raġunijiet edukattivi għala għandu bżonn iktar spażju. Il-Perit Mannie Galea fisser fit-tul kif jista’ jipprovdi dak meħtieġ fis-sit.

Mit-tweġiba tad-Direttorat tal-Ippjanar tal-MEPA ħareġ ċar li għalkemm jista’ jkun hemm raġunijiet validi (edukattivi) għaliex l-iskola għandha bżonn tikber, is-sit f’Tal-Pieta’ m’huwiex wieħed addattat.

L-iskola illum hi imdawwra bir-residenzi li diġa għandhom inkonvenjent kbir matul il-jum kollu bi skola ta’ 450 tifel. L-inkonvenjent hu propost illi jirdoppja jekk ma skola sekondarja tiżdied skola primarja ta’ 450 tifel.

L-inkonvenjent hu wieħed ta’ traffiku, ta’ storbju, ta’ dellijiet iġġenerati mill-bini propost …….. Noel Grima tal-Indipendnent li kien preżenti spjega dak li ġara b’mod eżawrjenti fl-artiklu tiegħu nhar il-Ġimgħa.

Naħseb li hemm soluzzjonijiet oħra. In-numru ta’ tfal qiegħed jonqos. Jekk l-iskejjel tal-Knisja ser jipprovdu spazju għal iktar tfal huwa żgur li ser ikun hemm inqas li jmorru fi skejjel tal-Gvern. Is-soluzzjoni allura tista’ tkun mhux daqstant li jitkabbru skejjel fl-abitat iżda li jinstab mod kif l-iskejjel l-oħra inklużi dawk propjeta tal-Gvern, imxerrdin ma’ Malta u Għawdex jistgħu jintużaw aħjar.

Ir-Riżenja tiegħi mill-PN

Ftit iktar minn 4 snin ilu, wara 32 sena jiena irreżenjajt minn membru tal-Partit Nazzjonalista. 

L-ittra tiegħi ta’ riżenja wassalta jiena bl-idejn fl-uffiċċju tas-Segretarju Ġenerali tal-PN ta’ dak iż-żmien Joe Saliba nhar is-16 ta’ Jannar 2008. Għaddew 49 xahar u s’issa ħadd għadu ma wieġeb l-ittra ta’ riżenja.

L-uniku kumment kien għamlu Lawrence Gonzi waqt konferenza stampa. Ara 1 u 2.

Jiġifieri Franco Debono m’għandux għalfejn jistagħġeb li l-ittra tiegħu ta’ riżenja minn membru tal-PN baqgħu ma wieġbuhiex.

Forsi wieħed jifhem li għalkemm ir-riżenja tiegħi u r-riżenja ta’ Franco Debono minn membri tal-PN saru f’ċirkustanzi differenti l-motiv bażiku hu l-istess: il-PN immexxi minn Lawrence Gonzi mhux biss jiddefendi lil min jiżbalja, talli jippremjah. Imbagħad ma min jagħmel xogħolu jimxi bil-gambetti.

49 xahar ilu lil Joe Saliba jiena kont għidtlu dan li ġej:

“Meta sseħibt fil-Partit Nazzjonalista kont nidentifika ruħi bla diffikulta miegħu.  Iżda illum ilni żmien nagħmel sforz nistaqsi lili nnifsi jekk il-PN għadux l-istess Partit li jiena sseħibt fih fis-snin 70. Qiegħed nasal għall-konkluzjoni illi kieku kelli nagħmel l-għażla illum ma kontx nagħżel li nissieħeb.    

Għal dan hemm bosta raġunijiet. Prinċipalment (iżda mhux biss) l-attitudni leġġera li bih il-Gvern immexxi mill-PN (kif ukoll il-PN innifsu) ħares lejn w aġixxa fil-konfront ta’ min mexa ħażin fil-ħajja pubblika.

Fil-konfront ta’ min mexa ħażin kontinwament isir attentat biex jinsatru u jitmewwtu l-affarijiet. Iżda imbagħad fil-konfront tal-ħidma tiegħi fil-MEPA jiena ġejt ostakolat milli nkompli l-ħidma li kont qed inwettaq fl-Uffiċċju tal-Verifika (Audit Office) b’elf skuża. Ir-raġuni vera ma tissemma qatt : li nibtet intolleranza għall-kritika u għal min kapaċi jaħseb b’moħħu. Min ma jittollerax il-ġbid tal-ispag qiegħed kontinwament jiġi imwarrab.”

X’inbidel mill-2008 lil hawn? Minn dak li qiegħed jgħid Franco Debono is-sitwazzjoni marret għall-agħar. 

Il-PN ma jridx jitgħallem u ma jinbidel qatt. Qabad it-triq tan-niżla.

Fid-dell tal-Katidral

Lawrence Gonzi irid li l-Grupp Parlamentari tal-PN jappoġġah bla kundizzjoni. Jistenna li dak li jiddeċiedi hu bħala Prim Ministru għandu jkollu l-approvazzjoni bla kundizzjoni tal-Membri Parlamentari eletti f’isem il-PN. 

Għalhekk gonzipn. Qiesu l-PN hu propjeta’ personali tiegħu bid-dritt li jiddeċiedi hu wara li jikkonsulta ruħu ma min irid u jekk iħoss il-ħtieġa. Hekk kienu jagħmlu r-Rejiet u l-Isqfijiet. Mhux biss fil-Medju Evu imma anke sa relativament riċenti.

Ir-Re kien jippretendi d-dritt li jiddisponi minn kollox u minn kulħadd. L-Isqof  kellu pretensjonijiet ta’ poter temporali li ma jispiċċa qatt.

Li tkun tmexxi għal dawn it-tip ta’ nies kien ifisser li tippretendi li  jkollok ispirazzjoni divina. Għalhekk (għalihom) diffiċli li tiżbalja. Ikollok raġun dejjem. Attitudni din ta’ bosta minn dawk li trabbew fid-dell tal-Katidral.

Hawn hi l-qalba tal-konflitt bejn Lawrence Gonzi u Franco Debono. Franco jidhirlu illi l-ħidma tal-Gvern immexxi mill-PN għandha tkun skrutinata anke’ mill-Grupp Parlamentari tal-PN. Li tkun skrutinata jfisser li tkun soġġetta għal eżami kritiku. Ifisser ukoll li l-istandards li jintalbu minn ħaddieħor għandhom l-ewwel u qabel kollox ikun applikati mal-Gvern immexxi mill-PN. Ovvjament biex dan isir sewwa jeħtieġ li jitlaqqa’ regolarment il-Grupp Parlamentari. Jiena infurmat li ħlief fi żmien ta’ kriżi dan rari jiltaqa’. Ovvjament jidher li Lawrence Gonzi ma jħossx il-ħtieġa li l-Grupp Parlamentari jiltaqa’ regolarment għax kieku kien ilaqqgħu.

Lawrence Gonzi m’huwiex komdu li jkollu lil ta’ madwaru jgħidulu fejn qed jiżbalja. Jirrabja meta ta’ madwaru mhux biss jgħidulu li jkun qed jiżbalja imma jinsistu li hu jieħu azzjoni biex jikkoreġi l-iżball. L-azzjoni jippretendi li jiddeċiedi hu dwarha mingħajr il-ħtieġa ta’ suġġerituri.  

Hekk kienu jagħmlu ir-Rejiet u l-Isqfijiet. Bħala konsegwenza tkissru huma u ta’ madwarhom għax m’għarfux is-sinjali taż-żminijiet. It-tmexxija fis-seklu 21 tivvalorizza lil kulħadd u hi iktar effettiva jekk tkun waħda kolleġjali.

Sfortunatament Gonzi għażel triq oħra. Dik li tgħallem fid-dell tal-Katidral.