Il-biċċa deputat

Il-biċċa deputat huwa dak li ma jirnexxilux jgħid dak li jemmen. L-anqas dak li jaħseb. Ġeneralment għax ftit li xejn jaħseb. Għax hemm min jaħseb għalih. Iħossu komdu hekk!

Meta tħalli lil ħaddieħor jaħseb għalik ma tantx tiġi fil-għali malajr imma tkun qed tneżża’ lilek innifsek mid-dinjita’. Ma tkunx deputat, tkun biss biċċa deputat. Tista’ tkun Ministru jew Segretarju Parlamentari għax tkun biċċa Ministru jew biċċa Segretarju Parlamentari.

Sfortunatament għandna bosta eżempji ta’ dawn il-biċċiet fl-istorja politika ta’ pajjiżna: fil-mument deċiżiv dejjem ħasbu għal ġildhom u insew dak li ġew eletti għalih.

4 comments on “Il-biċċa deputat

  1. Fil-fehma tieghi fil-Parlament ghandna numru ta’ Membri li rari jsemmu lehenhom. Ahseb w ara kemm huma lesti li jitkellmu fl-interess genwin – u qabel kollox – tan-nazjon. Hasra….forsi wasalna f’hekk minhabba li l-interess tal-Partit jitqies bhala sagrosant.
    U meta tara li l-Prim Ministru spicca sabiex – regolarment- jaghlaq ghajnejh u widnejh ghall-izbalji koroh, u ripetuti, ta’ diversi Ministri, allura kif jista’ jkun ikun hemm min isemmi lehnu? Tragedja u xejn inqas.

  2. Il-bicca deputat huwa dak li jelogja lill-Kap Suprem, li ghalih il-Partit jigi qabel il-Pajjiz u dak li halef ghalih fil-Kostituzzjoni, il-bicca deputat huwa dak li jivvota bhall-Partit dejjem, qieghed hemm ghan-numru biex isahhan is-siggu u jibla’ l-onorarja. Il-bicca deputat hu maqtugh mir-realta’ ta’ madwaru u jiftakar biss fil-kostitwenti darba kull hames snin. Il-bicca deputat huwa dak li ghadu jemmen fil-klijientelizmu u n-nepotizmu, dak li mghomi bil-partiggjanizmu fejn il-Partit huwa l-assolut. Il-bicca deputat…. minn dawn ghandek issib hafna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s