Lenti fuq ir-rewwixta: 3) Il-ġarra ġejja w sejra

Uħud qed jgħidulna li ħadd m’hu ikbar mill-partit. Jgħidulna hekk biex ifissru li l-Membri Parlamentari għandhom ibaxxu rashom għat-tmexxija meta jitkellem il-Leader.

Il-Partit hu kbir skond kemm jirrispetta lill-membri tiegħu. Kemm jirrispetta l-liberta’ tal-ħsieb tagħhom. Dan ir-rispett jintwera mhux fil-konfront ta’ min jikkonforma ruħu iżda fil-konfront ta’ min hu kritiku. Għax ngħiduha kif inhi, x’mertu hemm li tirrispetta lil min jaqbel miegħek?  Hemm il-mertu fir-rispett meta dan tesprimieh fil-konfront ta’ min jikkritikak!

Il-kritika b’mod partikolari meta tkun kostruttiva ssaħħaħ kemm lil min jagħmilha kif ukoll lil min għandu l-paċenzja li jiftaħ widnejn u mhux biss jisma’ iżda fuq kollox jagħti kaz. Nikbru meta nikkonfrontaw l-ideat u nevitaw il-paroli vojt u l-insulti fil-konfront ta’ min għandu ideat differenti.

Nies b’moħħ magħluq ser jibqgħu jeżistu. Dawn jikkundannaw lil min ma jaqbilx magħhom għal dik li b’mod dispreggjattiv isejħu l-miżbla tal-istorja. Għalihom għandek valur biss meta taqbel magħhom. Il-bqija m’int xejn.

Dawn huma l-egħruq tar-rewwixta.

Ir-rewwixta hi r-riżultat ta’ Partit li jisma’ imma ma jagħtix każ, b’mod partikolari b’mod repetut.

Kif ngħidu l-ġarra ġejja w sejra fl-aħħar tinkiser.

Lenti fuq ir-rewwixta : 2) Lealta’ tal-lastku

Meta nitkellmu dwar dak li għaddej bħalissa fil-Parlament id-diffikulta għall-pubbliku hi jekk il-Membru Parlamentari jaqbiżx il-linja immaġinarja tal- “lealta’”.

Lejn min għandhom ikunu leali l-Membri tal-Parlament?

Kif nifhimha jiena l-lealta’ tal-Membru Parlamentari dejjem hi lejn dak li jemmen. Li jkun konsistenti miegħu nnifsu u ma dak li tiddettalu l-kuxjenza tiegħu. Imbagħad wara tiġġudika l-istorja.

Hekk għamel il-Membru Parlamentari Għawdxi Kurunat Attard fl-ewwel seduta tal-Parlament fi Frar 1962 meta qasam il-Kamra u abbanduna l-Partit Demokratiku Nazzjonalista (ta’ Herbert Ganado)  u ngħaqad mal-PN ta’ Ġorġ Borg Olivier. Bil-vot tiegħu Borg Olivier fil-Gvern kellu 26 vot minn 50. Mingħajru kellu 25. Mingħajr il-vot ta’ Kurunat Attard  il-Gvern seta’ kellu diffikulta anke’ dwar il-kisba tal-Indipendenza ta’ Malta.  Wara li qasam il-Kamra Kurunat Attard baqa’ jitla’ fil-Parlament elezzjoni wara l-oħra sal-1987 meta ħadet postu fil-Parlament bintu Giovanna Debono. L-istorja tat il-ġudizzju tagħha.

Hekk ukoll għamel Alfred Baldacchino li qasam il-Kamra fl-1974 meta telaq il-PN u ngħaqad mal-Labour. Bil-vot tiegħu il-Gvern Laburista immexxi minn Dom Mintoff kellu 29 vot. Mingħajru kellu 28 minn 55 u ma setax jemenda l-Kostituzzjoni li kif kienet dakinnhar kienet teħtieġ 29 vot favur biex tkun emendata. (L-Ispeaker għalkemm ma kellux vot kien jgħodd bħala membru tal-Kamra. Għalhekk il-maġġoranza rikjesta għall-emendi Kostituzzjonali kienet ta’ nofs 56 li jigi 29. Illum l-Ispeaker m’għadux jingħadd!)

Ġorġ Borg Olivier  laqa’ lill-Kurunat Attard fil-PN. Ma qallux biex ikun leali lejn il-votant u jmur lura fil-Partit Demokratiku Nazzjonalista. Anke Dom Mintoff laqa’ lil Alfred Baldacchino: ma qallux ikun leali lejn il-votanti u jmur lura fil-PN!

Il-lealta’ kif definita fil-Parlament dejjem kienet waħda tal-lastku! Min iġebbed l-iżjed! Kif jaqbel fil-mument.

Il-lealta’ tal-Membru Parlamentari lejn dak li jemmen għandha twasslu biex isostni l-programm elettorali li hu intrabat miegħu waqt il-kampanja elettorali. Huwa dan l-għodda li bih il-Membru Parlamentari jgħarbel lill-Gvern fil-ħidma tiegħu fil-Parlament. Inkluż meta l-Kabinett innifsu jiddevja mill-programm elettorali jew ifittex li jagħmel affarijiet li jkunu inaccettabbli.

Il-Membru Parlamentari huwa obbligat li japoġġa l-programm politiku tal-Partit li f’ismu ġie elett imma għandu ukoll l-obbligu li ma jkunx servili. Il-lealta’ tiegħu m’hiex inkondizzjonata. Irid jimxi m’għajnejh miftuħin beraħ, b’leħen kritiku.

F’dan il-kuntest il-vot ta’ sfiduċja hu miżura estrema li jkun ġustifikat li jintuża biss jekk il-bibien jingħalqu u ma jħallux lill-Membru Parlamentari jagħmel xogħolu.

(darba oħra 3: Il-ġarra ġejja w sejra)