Gwardjan għal Ġenerazzjonijiet Futuri

Il-Gvern għadu kif ippubblika abbozz ta’ liġi dwar l-iżvilupp sostenibbli imsejjaħ Att biex jintegra l-iżvilupp sostenibbli fil-ħidma tal-Gvern, biex titqajjem kuxjenza dwar kwistjonijiet u prattiċi ta’ żvilupp sostenibbli fis-soċjeta’ kif ukoll biex jippromwovi l-adozzjoni tal-istess.  Dan l-abbozz kien ippubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern ta’ nhar it-Tlieta 22 ta’ Novembru 2011.

Il-proposta originali dwar Gwardjan għal Ġenerazzjonijiet Futuri saret minn Malta fi żmien li kien Minisru tal-Affarijiet Baranin Guido de Marco. Din saret fil-kuntest tal-Konferenza ta’ Rio de Janeiro f’Ġunju 1992.

Meta Mario de Marco Segretarju Parlamentari fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru responsabbli mill-Iżvilupp Sostenibbli ddiskuta miegħi l-proposti li kien ser iressaq il-Gvern jiena għan-nom ta’AD issuġġerejtlu li kien il-waqt li jinħoloq il-Gwardjan tal-Ġenerazzjonijiet Futuri fil-Liġi Maltija biex dak li qed ngħidu lill-barranin li hu tajjeb għalihom napplikawh għalina.

Li  l-Gvern addotta l-proposta tiegħi, li jiena ppreżentajt għan-nom ta’ AD, hu ta’ sodisfazzjoni.  Avolja jiena kelli f’moħħi responsabiltajiet ftit differenti minn dak li qed ipproponi l-Gvern.

Pero’ hu f’waqtu li nirrikonoxxi li sar pass tajjeb. Li forsi jkun sviluppat iktar il-quddiem.