Wara Austin : Franco taħt il-lenti

L-argumenti li ġieb Franco Debono fil-Parlament dwar ir-riforma tas-sistema tat-trasport pubbliku kienu jwasslu lejn konklużjoni waħda u ċara. Li l-Ministru responsabbli mit-Trasport kellu responsabbita’ politika xi jġorr. Il-loġika ta’ Franco kienet twassal għal konklużjoni waħda : li jekk il-Ministru m’huwiex lest li jirreżenja għandu jkun sfurzat li jagħmel dan bl-approvazzjoni ta’ mozzjoni ta’ sfiduċja.

Meta Franco Debono għażel illi jastjeni kien qed jgħid li għalkemm kien konvint li Austin Gatt kellu jwarrab, ma kellux il-kuraġġ li jagħti d-daqqa finali biex jivvota favur il-mozzjoni ta’ sfiduċja. Veru dak li qal Franco fuq Dissett il-bieraħ li hu mar oltre dak li għamel ħaddieħor. Imma dak li għamel (jiġifieri li astjena) ma jikkorrispondix mal-kliem iebes li qal – ħafna minnu (pero’ mhux kollu) ġustifikat.

Punt żgħir fuq dak li qal : li x-Xandir illum hu agħar mit-tmeninijiet. Għalkemm naħseb li l-PBS hu l-bogħod milli jkun aċettabbli, li tqabblu mat-tmeninijiet ifisser li m’għandekx idea ta’ x’kien hawn fis-snin 80.

L-aħħar punt tiegħi hu dwar li l-inġieba ta’ Franco tmur kontra dak mistenni minnu fil-kariga tiegħu ta’ Assistent Parlamentari.  

Franco ġustament irrefera għar-rewwixta ta’ membri Parlamentari Konservattivi reċentement fil-House of Commons fi tmiem dibattitu dwar l-Unjoni Ewropeja. Li ma qalx Franco kien li bħala riżultat ta’ dik ir-rewwixta żewg Parliamentary Private Secretaries (l-ekwivalenti tal-Assistent Parlamenari fil-Parlament Malti) spiċċaw mill-ħatra. Wieħed irreżenja u l-ieħor tkeċċa mill-Prim Ministru Ingliż David Cameron. Jekk irid jinforma ruħu jista’ jaqra l-gazzetti Ingliżi fosthom l-artiklu fil-Guardian tal-25 t’Ottubru 2011 intitolat : David Cameron rocked by record ribellion as Europe splits Tories again.

L-irġulija u l-konsistenza Franco m’għandux jitlobhom biss mingħand Austin Gatt – li naqas – iżda għandu jkun hu l-ewwel li jipprattikhom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s