Politika dwar id-divorzju tal-Partit Laburista Malti

Humpty Dumpty jirrappreżenta l-politika tal-partit laburista Malti dwar id-divorzju.

La  hawn u l-anqas hemm. Biex bħala partit ikun jista’ jilqa’ lil kulħadd bla diffikulta: kemm lil dawk ta’ favur kif ukoll lil dawk ta’ kontra.

Issa din il-politika ta’ Humpty Dumpty il-PL ma għażiliex biss fuq id-divorzju, iżda  ukoll fil-qasam tal-ambjent: favur il-ħarsien tal-ambjent u favur l-industrija tal-bini, favur il-ħarsien tal-biodiversita’ u favur il-kaċċa fl-istess ħin.

Il-politika ta’ Humpty Dumpty hi l-politika favorita tal-Partit Laburista.  

Forsi tajjeb iżda li niftakru kif tispiċċa l-istorja tat-tfal żgħar (nursery rhyme) intitolata Humpty Dumpty : b’ waqa’  minn fuq il-ħajt.

Tistgħu tiftakru ftit billi tagħfsu hawn

Id-Divorzju : ħawwadni forsi nifhem (4)

(4) Il-Partit Progressiv ; fejn hu ?

Il-Partit Laburista għandu mexxej li stqarr li personalment hu favur id-divorzju imma jemmen li jrid iħalli lil kulħadd fil-liberta’ li jiddeċiedi skond il-kuxjenza.

Posizzjoni nobbli ħafna kieku, sakemm tinduna għalfejn. 

Għax Joseph Muscat qiegħed f’dilemma. Jemmen li bħala partit “progressiv” mhux biss għandu jkun favur id-divorzju imma għandu jkun fuq quddiem. Imma rrealizza li fuq din il-materja l-partit tiegħu m’hu progressiv xejn : hu konservattiv daqs il-PN.

Issa mill-PN tistenniha. Kien konsistenti ma dak li stqarr tul is-snin. Ngħiduha kif inhi: qatt ma stennejt li l-PN ikun favur id-divorzju. Forsi hemm xi żewġ membri parlamentari oħra li huma favur id-divorzju imma iddeċidew li joqgħodu lura. Imma xejn iktar mill-PN. Diġa qalu izjed milli mistenni Jeffrey Pullcino Orlando, Jesmond Mugliette u Karl Gouder.

Imma minn partit li jiddeskrivi lili nnifsu bħala “soċjalista, progressiv u moderat” kont nistenna mod ieħor. Li jkollok Membru Parlamentari wieħed jew tnejn li jaħsibha differenti wieħed jistenniha. Imma li l-parti l-kbira tal-Membri Parlamentari tal-Labour qed jaħsbuha, jistudjaw, għadhom ma qrawx il-liġi ……. tindika affarijiet oħra.

Qiegħed jirriżulta li l-Partit Laburista taħt Joseph Muscat huwa partit konservattiv.