Bejn divorzju u bews ta’ idejn l-Arċisqof

Ir-referendum hu għodda demokratika li iżda jekk tintuża ħażin iktar jagħmel ħsara milli ġid.

Kemm il-Gvern kif ukoll l-Opposizzjoni s’issa kienu ambigwi dwar il-proposta għall-introduzzjoni ta’ divorzju ta’ JPO.

Il-PN permezz ta’ Lawrence Gonzi (u numru ta’ Ministri) qal repetutament li hu ma jaqbilx mad-divorzju, għax dan imur kontra dak li hu jemmen kif ukoll kontra dak li l-PN jirrappreżenta.

Imma ngħid jien jekk hu kontra d-divorzju xi skop għandu r-referendum għall-PN?  Għax jekk ma jaqbilx mad-divorzju u l-konklużjoni tar-referendum tkun favur x’ser jagħmel?  Jibla kliemu għax jippreferi l-poter minn dak li ddefinixxa bħala l-valuri tiegħu u tal-Partit  jew ibaxxi rasu jibqa’ konsistenti u jwarrab? Il-loghob bil-kliem qed inissel ħafna dubji dwar x’jista’ jsir fl-għażla bejn valuri u poter.  Dan hu l-veru kuntrast ippjanat bejn dak li qed jgħidu JPO u Gonzi dwar ir-referendum u d-diskussjoni fil-Parlament.

Il-posizzjoni ta’ Joseph Muscat imbagħad hi gwappa daqs dik ta’ Lawrence Gonzi. Jemmen li d-divorzju hu dritt ċivili. Imma fl-istess ħin qed joqgħod lura milli jwassal lill-Partit tiegħu illi jaddotta posizzjoni favur id-divorzju. Filwaqt li jemmen li hu dritt ċivili lest li jħalli dan id-dritt jiġi mċaħħad permezz ta’ referendum.

Ir-realta’ hi li l-PN u l-PL qed jistaħbew wara r-referendum għax huma inċerti mill-gruppi parlamentari tagħhom.

Il-grupp fil-PN li hu favur id-divorzju qed jara fir-referendum il-possibilta’ li jġib lil Gonzi għarkubtejh. Dan għax b’vot favur id-divorzju il-PN ikollu jagħżel bejn il-poter u li jxellef “il-valuri” tiegħu.

Muscat qiegħed ukoll f’salib it-toroq. Il-bews li Muscat jirriżerva għal idejn l-Arċisqof  jikkuntrasta ma l-mod kif imxew mal-Knisja l-predeċessuri tiegħu. Imma issa bid-divorzju storja oħra: lil hinn mis-sinifikat tal-bews.

Muscat ma jridx deċiżjoni issa iżda wara l-elezzjoni meta jkun laħaq immansa lil dawk li għandu fil-grupp parlamentari li huma kontra d-divorzju. Inkella forsi jkun ħeles minnhom.

X’ser jiġri ma nafx. Bħalma la jaf Muscat u l-anqas Gonzi. L-aqwa li jridu li jiddeċiedi l-poplu biex ikollhom paraventu wara min jistaħbew.

L-aqwa imma li jibqa’ jbus idejn l-Arċisqof .

One comment on “Bejn divorzju u bews ta’ idejn l-Arċisqof

  1. I think both parties would rather that the other party came out in favor of Divorce because even though they think it is way overdue are afraid of negative ramifications due to the Church’s stand. Frankly I doubt the referendum will pass. If there was a sense that the public majority was for it both LP and PN would be vying to get credit for proposing it. Instead they are handling it like a hot potato.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s