L-editorjal tat-Times jaqbel ma’ AD

Fl-editorjal tagħha illum 21 t’Awissu 2010 it-Times titkellem dwar il-politika nazzjonali ambjentali.

Hu ta’ sodisfazzjoni għalina f’AD li ninnotaw li t-Times qed issostni l-argument ta’ Alternattiva Demokratika u qed tgħid lil Gvern : għalfejn ser toqogħod tistenna 18-il xahar biex tfassal din il-politika ambjentali? Ma tafx sur Gvern li fl-2007 wara konsultazzjoni estensiva kienet konkluża l-Istrateġija Nazzjonali dwar l-Iżvilupp Sostenibbli liema strateġija tagħtik fuq platt l-informazzjoni kollha li għandek bżonn?

Dan huwa dak li qalet Alternattiva nhar it-2 t’Awwissu 2010, tlett ġimgħat ilu bħala l-ewwel reazzjoni tagħha għal publikazzjoni tad-dokument tal-Gvern dwar il-politika Ambjentali.

Huwa veru każ li l-id il-leminija tal-Gvern ma tafx x’għamlet l-id ix-xellugija!   

ara ukoll fuq dan il-blog : Thoughts for an Environmental Policy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s