Wara sittin sena ta’ argumenti

renzo-piano

Wara li kelli l-opportunita’ li nara l-proposti ta’  Renzo Piano għas-sit tat-Teatru Rjal u Misraħ il-Ħelsien fil-Belt fl-opinjoni tiegħi dawn il-proposti għandhom ikunu attwati kif inhuma.

Fil-waqt li nifhem li ser ikun hemm min ikun kritiku ta’ xi parti jew oħra tal-proposti naħseb li jkun għaqli li nħarsu lejn il-proġett bħala wieħed sħiħ, fit-totalita’ tiegħu.

Għal kull parti mill-proposta ta’ Renzo Piano hemm alternattiva li ssib appoġġ ta’ xi settur jew ieħor tal-popolazzjoni. Naħseb li l-mod kif Piano żviluppa l-proposta tiegħu jirrispetta b’mod ġenerali s-sensittivitajiet ta’ kulħadd. Anke għal daqshekk biss dan il-proġett ħaqqu l-appoġġ ta’ kulħadd.

Imma iktar minn hekk il-proposta ta’ Piano ser tneħħi minn nofs parti sostanzjali tal-monstrosita’ ta’ Bieb il-Belt u toħloq alternattiva li tistona ferm inqas mal-wirt kulturali tagħna.

Wara sittin sena ta’ argumenti il-Belt ħaqqa deċiżjoni.

Il-vot fuq l-aħdar : 5. Alternattiva hi meħtieġa

 

  adsmall

Hemm bżonnha lill-Alternattiva ?

Il-PN jidhirlu li ma hemmx bżonnha għax ikkonkluda li qed ittelfu, li qed teħodlu l-voti “tiegħu”.  L-PL għalkemm ma jgħidhiex daqshekk ċara jaħsibha ġeneralment bl-istess mod.

Dan hu rifless ukoll fil-posizzjoni li ħadu l-PN u PL dwar is-sistema elettorali meta emendaw għal darba darbtejn ir-regoli biex ikunu kuntenti huma mingħajr ma fittxew illi jkunu ġusti fil-mekkaniżmi illi joħolqu. Kull darba li saru l-emendi kien hemm il-kunsens taż-żewġ naħat. Kemm tal-PN kif ukoll tal-PL. Li flimkien għalhekk iridu jerfgħu r-responsabbilita’.

Dan kollu huwa r-riżultat tal-polarizzazzjoni tas-snin 60, 70 u 80 li l-effetti tagħha għadhom magħna. Il-mentalita’ ta’ żewġ kampi opposti issibha f’kull qasam tas-soċjeta’ Maltija. Fil-festi tar-raħal fejn anke f’raħal ċkejken issib żewġ festi b’partitarji akkaniti. Dan ġie esportat mill-festi tar-raħal għall-politika : fejn tan-naħa tiegħek hu dejjem tajjeb, u tan-naħa l-oħra hu dejjem ħażin.

Għalkemm iż-żewġ mexxejja tal-partiti l-kbar jiftaħru illi jridu jibdlu l-politika ma tantx kellhom suċċess ma dan l-akkanitiżmu. L-anqas jistgħu jgħidu li ppruvaw daqstant ħlief għal ftit paroli fl-ewwel diskors wara l-ħatra tagħhom.

Bħalissa għaddejja kampanja li tidher illi hi orkestrata biex tikkonviċi lill-AD li żmienha ġie u mar. Fost ħafna vomtu fuq ċerti blogs qed jagħtuna parir biex inżarmaw.  L-ewwel tweġiba li tixraq toħroġ direttament mill-qawl Malti : pjaċir bla mitlub, hu nofsu mitluf.

Ara x’qalulna l-iktar puliti minnhom.

Simon Busuttil fl-artiklu tiegħu fit-Times ta’ nhar it-Tlieta 10 ta’ Ġunju 2009 intitolat Dissecting the Result  qalilna li hemm futur biss fil-partiti l-kbar. Filwaqt li appella lil Arnold Cassola, Stephen Cachia u Michael Briguglio biex isibu posthom mal-kbar ittama li l-PN ma jdumx ma joħroġ idejh (biex jistedinhom jissieħbu miegħu).

Keith Grech, ex Deputat Segretarju Ġenerali tal-PL fuq il-blog ta’ James Debono f’kumment datat 10 ta’ Ġunju 2009 fuq il-post intitolata My Core Values   jgħidilna illi b’AD b’saħħitha hemm l-ikbar garanzija li l-PN jibqa’ fil-Gvern : “A stronger AD is potentially the best news that the PN can receive to secure its stranglehold on the administration of this country.”  Għal Grech ir-riżultat tal-elezzjoni ġenerali li kisbet AD fl-2008 (jigifieri 3810 vot) hu biżżejjed biex iservi ta’ ostaklu ghall-PL milli jkun fil-Gvern.

Mela b’dan ir-raġunament f’elezzjoni ġenerali oħra ser ikollna żewġ spots politiċi li jikkuntrastaw. Dak tal-PN li jgħidilna (għal darba oħra) li vot għall-AD hu vot għall-Labour. U ieħor tal-Labour li jgħidilna li vot għall-AD hu vot għal PN.

Issa dawn qalulna li r-riżultat tal-elezzjonijiet għal AD kien diżastru. Jekk hu diżastru minn xiex qed jinkwetaw ?

Ir-realta’ hi li AD hemm bżonnha. Ser tibqa’ hawn sakemm il-votanti jibqgħu jriduha.  3810 fl-elezzjoni ġenerali u 5802 fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, ilkoll ma l-ewwel għadd. Lil dawn ħadd ma jista’ jirrappreżenthom ħlief Alternattiva Demokratika.

Il-vot fuq l-aħdar : 4. L-użu tal-Vot

 victor_galea

Il-vot għandu saħħa kbira. Iżda sfortunatament mhux kulħadd jaf jagħmel użu tajjeb minnu.

F’sistema bi-polari bħal tagħna l-partiti l-kbar draw iħeġġu lill-votanti jivvutaw fuq il-kulur tagħhom u jieqfu hemm. Jibżgħu jgħidu iktar.

Ir-realta anke jekk tagħti appoġġ lil xi partit (hu liema hu) tista’ wara li tkun ivvutajt lill-kandidati tal-partit li tappoġġa tivvota b’mod strateġiku lil dawk mill-kandidati l-oħra li “l-inqas idejquk”.

B’dan il-mod il-vot tiegħek jekk ma jkunx hemm użu iktar għalih għax il-kandidati kollha tal-partit tiegħek ikun ġew eletti jew eliminati inti tkun tista’ tagħżel bejn il-kandidati tal-partiti li jkunu għadhom fit-tiġrija.

Fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew għall-2004 meta sfat eliminata Joanna Drake il-parti l-kbira tal-voti tagħha waqgħu fuq David Casa tal-PN ukoll. S’hemmhekk xejn speċjali.

Imma Casa bil-voti li wiret mingħand Drake qabeż il-kwota sew u allura kellu jittrasferixxi l-voti żejda skond ix-xewqa tal-votanti, fejn dawn esprimew xewqa. Dakinnhar il-votanti tal-PN kellhom il-possibilita li wara li vvutaw lill-kandidati kollha tal-PN jagħżlu bejn Arnold Cassola u Louis Grech. Il-parti l-kbira m’għażlu lil ħadd.  B’hekk il-votanti nazzjonalisti fl-2004 effettivament  ippreferew lil Louis Grech flok lil Arnold Cassola. Setgħu jagħżlu mod ieħor iżda dan ma għamluhx.

F’Ġunju 2009, fuq skala ferm iżgħar, fl-elezzjoni tal-Kunsill Lokali tal-Għarb il-votanti Laburisti ukoll setgħu għażlu  bejn Victor Galea ta’ Alternattiva Demokratika u Carmen Vella tal-Partit Nazzjonalista.

Meta ġie eliminat Kevin Cassar tal-Partit Laburista l-parti l-kbira tal-voti tiegħu intirtu minn Emanuel Muscat tal-PL ukoll. Bil-voti li wiret Emanuel Muscat (PL) li kien l–aħħar kandidat tal-PL huwa qabeż il-kwota. Il-voti żejda tiegħu li kienu jammontaw għal 26 setgħu jiddeċiedu min kellu jiġi elett bejn Victor Galea (AD) u Carmen Vella (PL). 7 voti marru fuq Victor Galea. 2 voti marru fuq Carmen Vella. 17-il vot ma għażlu lil ħadd. Il-konsegwenza li ġiet eletta Carmen Vella b’differenza ta’ 5 voti. Id-deċiżjoni ħaduha mhux dawk li ivvutaw, iżda dawk li ddeċidew li ma jagħżlu lil ħadd.

Żgur li ma nistax niddeskrivi l-voti li ġieb Victor Galea fl-Għarb bħala diżastru. Kważi wasal. Imma ma wasalx għal ftit. A miss is as good as a mile !

Mingħajr ma nnaqqas mill-merti tal-kandidata li ġiet eletta, li l-anqas biss naf min hi, ngħid li tilfu n-nies tal-Għarb għax tilfu s-servizz ta’ kunsillier eċċezzjonali.

(ikompli għada  5. Alternattiva hi meħtieġa)

Il-Vot fuq l-Aħdar : 3. Il-politika tas-supermarket

AC_YE_web

 

L-unika ħaġa li l-PN seta’ jgħid fil-pubbliku kien li Alternattiva ikkritikat ħafna lilu u ftit wisq lil Labour. Bħal dak li qallu li AD ser toqgħod bil-miżien tkejjel biex tara li l-kritika lill-PN u lill-PL hi ugwali!  Huwa naturali li l-PN fil-Gvern ikun iktar fil-mira tal-kritika ta’ AD għax huwa qiegħed fil-Gvern. Huwa l-PN li qiegħed jagħmel l-iżbalji fl-amministrazzjoni ta’ dan il-pajjiż.

Il-Partit Laburista matul il-parti l-kbira tas-sena li għaddiet kien fil-limbu sakemm ħatar Kap ġdid. Issa nistgħu nieħdu idea aħjar tad-direzzjoni li jrid imexxi fuqha lill-PL. Fuq xi affarijiet fl-AD naqblu miegħu kif fuq affarijiet oħra naqblu mal-PN fil-Gvern. Ftakru ftit fil-proposti dwar il-Kera u dwar ir-riforma tal-Kunsilli Lokali biex insemmi żewġ eżempji biss li dwarhom AD iltaqgħet ma membri tal-Kabinett biex twassal il-proposti tagħha li setgħu jtejbu l-proposti tal-Gvern tal-lum.

Il-Partit Laburista ovvjament bħala partit kbir ibati minn marda simili għal dik li jbati minnha l-PN : dik li jrid illi jipprova jingħoġob ma kulħadd, akkosta tal-kontradizzjonijiet.

Per ezempju : il-PN irid jogħġob kemm lill-kaċċaturi kif ukoll lil dawk kontra l-kaċċa : kif fissru tajjeb Alex Perici Calascione u Edward Demicoli. Tal-ewwel favur u tat-tieni kontra. Il-Partit Laburista min-naħa l-oħra jrid jogħġob kemm lil dawk li huma favur id-divorzju kif ukoll lil dawk li huma kontrieh. Min-naħa waħda l–Leader Joseph Muscat jiddikjara li huwa favur dan id-dritt ċivili, imma min-naħa l-oħra lest li jagħti vot liberu fil-Parlament lill-Grupp Parlamentari tiegħu.  Jekk hu dritt ċivili m’hemmx lok għal vot liberu : huwa punt ta’ prinċipju. Imma Muscat għandu problema li fil-“partit progressiv” tiegħu għandu numru ta’ konservattivi li jikkompetu għall-għanqbut ma uħud fil-Partit Nazzjonalista ! Allura huwa ukoll irid isib il-mod kif  jikkuntenta lil kulħadd. Veru kaz ta’ politika tas-supermarket ! Jekk favur issib u jekk kontra ukoll : fuq l-istess xkaffa. Fl-istess partit !

Nemmen li iktar mal-votant jifhem dawn il-kontradizzjonijiet u oħrajn iktar jiftah għajnejħ dwar il-ħtieġa ta’ Alternattiva Demokratika li fiha ma jeżistux dawn il-kontradizzjonijiet. Il-PN u l-PL qed jippruvaw kontinwament jagħtu x’jifhem li qed jaddottaw politika ġdida li sal-lum kienet imħaddna biss minn AD f’Malta. Pero’ bejn dak li jgħidu, dak li fil-fatt jemmnu u dak li għandhom il-volonta’ li jwettqu hemm baħar jaqsam.

Vot għal Alternattiva Demokratika, fuq l-Aħdar huwa vot favur il-prinċipji li temmen fihom AD.  Is-7514  vot li akkumula Arnold Cassola sat-22 għadd juru li hawn min dan jifhmu. AD għandha obbligu kbir li tirrappreżenta lil dawn in-nies. Dawn u oħrajn li għad jiftħu għajnejhom ħadd ma jista’ jirrappreżenthom ħlief Alternattiva Demokratika.

(ikompli : għada : 4. L-użu tal-Vot)

Il-Vot fuq l-Aħdar : 2. Il-PN u l-PL

CassolaEbejer

Fl-elezzjoni ġenerali tal-2008 il-PN kellu żewġ messaġġi. Dak pożittiv (li tista’ taqbel jew ma taqbilx miegħu) u dak negattiv li bih ipprova jkisser lill-avversarji b’mod maħmug.

Vot lill-Alternattiva qalilna l-PN huwa vot lill-Labour.

Artiklu ppubblikat minn Varist Bartolo   fl-Orizzont tal-5 ta’ Settembru 2008 ta’ lill-propagandisti tal-PN spunt biex għall-elezzjonijiet ta’ Ġunju 2009 jibni kampanja mibnija fuq it-tfesfis fil-widnejn, kampanja parallela ma dik uffiċjali.

Issa jiena immaġinajt x’ġej u weġibt dan l-artiklu ta’ Varist dakinnhar stess li kien ippubbikat.  

Varist m’għandi l-ebda dubju li ma kienx jikteb l-artiklu b’dak il-mod li kieku irrealizza illi ser ikun strumentalizzat b’mod li jagħmel il-ħsara. Imma wara kulħadd għaref. Għax il-PN wara li matul il-kampanja elettorali tal-2003 ipprova jibla lill-Alternattiva u ma rnexxilux [bl-offerta ta’ Speaker u offerta ta’ co-option ta’ Membru Parlamentari jekk AD ma tikkontestax dik  l-elezzjoni] qed jipprova jitfa’ fuq ħaddieħor dak li fil-passat ipprova jagħmel hu.

Nifhem li hu diffiċli li l-PN jirrealizza kemm hi awtonoma Alternattiva Demokratika għax l-imġieba tiegħu (tal-PN) fil-passat uriet illi ma jemminx fl-awtonomija. Il-PN għamel użu mill-appoġġ tal-AD fit-triq li wasslet lejn is-sħubija fl-Unjoni Ewropea. Imbagħad fittex illi jitbiegħed minnha malajr kemm jista’ jkun, xahar biss wara r-referendum tal-2003.  Xi darba AD jmissha tippubblika l-ismijiet ta’ dawk li anke sa llum għadhom jippużaw tal-indipendenti, imma fl-2003 ippreżentaw ruħhom bħala medjaturi biex jikkonvinċu lill-AD dwar il-ħtieġa fl-interess pubbliku li AD ma tikkontestax l-elezzjoni !

B’daqshekk ma jfissirx li AD ma mxiet sewwa,  biex ħadd ma jinterpretani ħażin. AD imxiet sewwa meta ikkooperat mal-PN fit-triq li wasslet għas-sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea għax kienet konsistenti ma dak li emmnet. Dan ukoll kien fattur li wassal għat-22,938 vot favur Arnold Cassola fl-ewwel għadd tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-2004.  Imma għal uħud dik storja li ma jiftakrux u ħadd ħlief AD m’għandu interess li jfakkar. Sfortunatament  AD ma fakkritx biżżejjed.

(ikompli: għada : 3. Il-politika tas-supermarket.)

Il-vot fuq l-aħdar : 1. X’diżastru ?

CassolaEbejer

Għalkemm m’hux kuntent bir-riżultat li Alternattiva kisbet fl-elezzjonijiet tas-6 ta’ Ġunju 2009 jiena xejn ma naqbel ma min qed jgħid li dan ir-riżultat hu diżastru.

M’huwiex.

F’Ġunju 2004 AD permezz ta’ Arnold Cassola fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew kisbet 22938 vot fl-ewwel għadd li żdiedu sa 29013 fl-aħħar għadd. Dawn il-voti kienu jikkonsistu f’madwar 4000 vot ta’ persuni li dejjem ħarsu b’mod pożittiv lejn AD – votanti li huma konvinti mill-viżjoni AD, il-core vote,  u 25,000 votant ieħor li sabu refuġju f’AD minħabba l-posizzjoni kemm tal-PN kif ukoll tal-PL dakinnhar.

Dawn affarijiet li wara ħames snin hemm min jittanta jinsa’ imma tajjeb li niftakruhom u nfakkruhom.

Dawk il-25,000 votant ivvutaw lill-AD għax ħassew li fiċ-ċirkustanzi politiċi ta’ dakinnhar ma setgħux jivvutaw lill-Partit ewroxettiku, kif kien il-Partit Laburista. L-anqas ma setgħu jivvutaw lill-PN li kien fil-Gvern għal raġuni waħda – għax il-Partit Nazzjonalista riedu jipprotestaw kontrieh dwar il-mod kif kien qiegħed imexxi.  Alternattiva f’dawk iċ-ċirkustanzi kienet l-uniku post sigur għall-vot ta’ min ried jipprotesta kontra l-Gvern.

L-iżball ta’ AD kien illi qatt ma qamet mill-ħażda tad-29,000 vot tal-2004. Dawn il-voti ġew waħedhom u telqu waħedhom. AD ftit għamlet biex tiġbed lejha b’mod permanenti numru minn dawn il-votanti.

Minn hawn l-ewwel konklużjoni għal AD : hu meħtieġ li nifhmu li fil-politika m’hemmx lok għad-dilettantiżmu. Jew naħdmu b‘viżjoni fit-tul li tfittex li tiġbed l-ikbar numru possibli ta’ votanti lejn AD b’mod permanenti bl-iskop li tkun f’posizzjoni li twettaq dak li temmen fih. Inkella AD tista’ tikkonsidra li terġa’ lura għal minn fejn oriġinaw uħud mill-fundaturi tagħha. Jiġifieri Tan-Numri jew iż-Żgħażagħ għall-Ambjent.    

Dan ifisser taqliba mill-qiegħ fl-organizzazzjoni ta’ AD kif ukoll tqegħid ta’ sisien finanzjarji sodi. L-organizzazzjoni tirrkjedi l-fondi u AD dejjem kienet nieqsa minnhom. Id-donazzjonijiet li irċeviet AD, ftit fin-numru, ġew mingħand min emmen f’dak li AD għamlet fil-passat u li qed tagħmel fil-preżent.

It-tieni konklużjoni : jekk is-soċjeta’ Maltija trid lill-AD tkompli trid iddaħħal idejha fil-but.  

(ikompli : għada : 2. Il-PN u l-PL)

What’s Happening to the Green Vote

times_of_malta196x703by Carmel Cacopardo

published Saturday June 13, 2009

____________________________________________________________

Various columnists have commented on what they have termed as the “collapse” of the Green vote in the EU parliamentary elections. This conclusion has been arrived at by comparing the EU electoral results for 2004 with those for 2009.

I consider that the conclusion of a Green vote “collapse” is the result of a superficial analysis. One needs to go much deeper and consider whether the 2004 Green share of the vote was in reality a Green vote, or whether it was a one-time occurrence as a direct result of the prevailing political climate in 2004.

I tend to agree with Austin Bencini (The Times, June 10) that the larger chunk of the AD vote in 2004 was pro-EU support, which found its way to the Greens as a direct result of the Labour Party’s Euro-scepticism. Five years down the line the electorate has concluded that there is no going back on EU membership and that today’s Labour Party (PL) leadership has generally accepted EU membership as irreversible.

It is also very obvious that having a pro-EU stance entails much more than just being in favour of EU accession! Euro credentials are also measured through other parameters, among which the inertia in implementing the EU acquis. An obvious example is the prolonged reluctance to implement the provisions of the Birds Directive.

Known for a long time, this was confirmed through the proceedings of the meeting which PN leader Lawrence Gonzi together with MEP candidate Alex Perici Calascione had with hunters and trappers at Buskett behind closed doors during the electoral campaign. The PN-led government is still reluctant to accept publicly what has actually been negotiated with the EU. During the Buskett meeting, Dr Gonzi was very clear in stating that, while the government he leads was “helping” hunters and trappers, their perceived threat of not voting would indirectly help the Greens.

There are countless other examples.

Infringement procedures for failure to implement EU directives could also shed some light on effective PN commitment to EU values and policies.

AD’s vote share was reduced substantially in size primarily for two reasons. Firstly, the changes in the PL leadership and its policies have attracted back to its fold a large part of those voters who had migrated from Labour to AD in the 2004 EU elections. Secondly, AD has not yet developed a national network that could interact with its 2004 voter avalanche.

It is an open secret that while AD has sound policies it has never had an adequate organisational set-up. It lacks finances and adequate access to the media. Moreover, AD did not interact sufficiently with its new voters, such that they returned to their roots when the reasons for their migration ceased to exist.

At the counting hall I noted that support for AD even in EU elections was at its best in those electoral districts where Greens have been represented in local councils. This vindicates the proposal made by the AD commission I led, analysing the 2008 general election results: that participation by Greens in all the local councils is an essential building block required to ascertain an AD presence at the national level. The three candidates AD presented for this year’s local elections is a small first step. It is not sufficient. Much more requires to be done in order for Green voters and ideas to be adequately represented at the local level.

A Green vote is a vote for the Greens and not a vote for somebody else by proxy! This does not exclude the possibility that Greens elected at any level enter into a coalition with another party on the basis of mutually-agreed objectives. This has already been done once in AD’s 20-year history when AD entered into a coalition with the PN and the greater part of civil society during 1998-2003 in support of EU accession. Subsequently, the AD leadership is on record as stating that the PN wanted to develop further this coalition: it invited AD to refrain from contesting the 2003 general election in return for the appointment of the Speaker of the House of Representatives as well as the possible co-option of an MP from AD’s ranks. This offer, which was declined by AD, illustrates the significance of a coalition to the PN: the complete subjugation of a junior partner. AD thinks otherwise and will not trade its autonomy.

If one were to set aside the one-time occurrence of the 2004 Euro-vote for AD, the Green vote in June 2009 was a slight increase over the performance in other nation-wide elections. Though it is not much in numerical terms it further consolidates the core support of the Maltese Greens. Whether this will increase at a faster rate in the future depends on whether AD successfully establishes a foothold in more local councils, thereby ensuring a constant Green presence in the service of our communities.