Mera mera fuq il-ħajt …… liema hi l-ikbar festa tgħid ?

 mirror

 

 

 

Il-PN u l-PL ser jibqgħu jilgħabu bil-festi. Liema hi l-ikbar waħda ?

 

Id-diviżjoni tas-snin sittin iridu jibqgħu jkaxkruha warajhom fis-seklu 2000.  Għax l-egħruq tal-polemika preżenti dwar il-31 ta’ Marzu jmorru lura sas-snin 60 bid-dibattiti jaħarqu dwar l-indipendenza, il-kif u l-meta.

 

Dakinnhar kien jingħad mill-Partit Laburista illi l-indipendenza politika tal-1964 ma kienitx ta’ valur sakemm tibqa’ bażi militari. Issa jekk irridu inkunu onesti għandna ngħidu li filwaqt li hemm ħafna li anke dakinnhar li qablu illi Malta kellha twarrab id-dipendenza tagħha fuq il-bażi militari dan ftit kien possibli sakemm tħejjew il-pedamenti ta’ ekonomija ibbażata fuq it-turiżmu u l-manifattura. Il-Gvern ta’ George Borg Olivier  għażel il-politika tal-gradwalita’ : ħaġa ħaġa. Il-Partit Laburista ried mod ieħor.

 

Billi l-gvernijiet ta’ qabel l-1964 ftit kellhom l-opportunita li jippjanaw transizzjoni għall-ekonomija Maltija minn waħda bbażata fuq in-nefqa militari għal waħda li ma tiddependix minnha dan ma kienx possibli. L-għażla li kellu l-Gvern ta’ George Borg Olivier kienet li jew jieħu l-ewwel pass (bl-indipendenza politika) inkella jistenna għal meta jkun ħejja l-ekonomija għal qabża ikbar. Il-konsegwenza li qasam il-passi wieħed wieħed kienet illi kien il-Gvern tal-Maltin stess li seta’ jippjana u jimplimenta t-transizzjoni. 

 

Li Malta setgħet tgħaddi mingħajr il-presenza militari Ingliża kien pass importanti, imma naħseb li l-Partit Labuirista jesaġera meta jiddeskrivieħ bħala Jum il-Ħelsien. Ir-realta hi li l-PL ħoloq mit dwar dan il-jum biex jibbilanċja l-21 ta’ Settembru fil-psikolġija tal-Laburist. Mit li għadu ħaj u naħseb li ser jibqa’ ftit ieħor, sakemm l-irjus sħan tas-snin sittin u tas-snin sebgħin jikkalmaw. Imbagħad forsi jkun possibli li kif issuggerixxa Lino Spiteri il-bieraħ fit-Times u Frank Portelli   nhar il-Ħadd fil-Malta Today bil-kalma nagħżlu jum wieħed bħala l-Jum Nazzjonali : Jum il-Vitorja. Jew is-7 ta’ Ġunju !

 

Forsi dakinnhar inkunu qrobna li nirrispettaw lil xulxin ftit iktar. Illum dan jidher ftit il-bogħod.

One comment on “Mera mera fuq il-ħajt …… liema hi l-ikbar festa tgħid ?

  1. To put ‘Freedom Day’ on a par with ‘Independence day’ as of equal political significance is outright intellectual dishonesty.
    Also, under Mintoff’s watch, the Cold war was still on and the then USSR connived with Libya to act as its surrogate in the Mediterranean. After 1979 Russian military interests were facilitated thanks to the removal of the British presence in Malta and the very close relationship with Libya. Non-alignment was just a myth propagated to defuse the reality that under Mintoff, political geo-political manoeuvring was blatantly anti-Western. The secret deal with North Korea and the accolades to the brutal Rumanian dictator Ceausescu are clear examples. Despite all the failings of the western world, most Maltese know which system is in their best interests.
    ‘Freedom Day’ gave the Maltese government responsibility over Bighi, Mtarfa, St. Angelo and so many other localities controlled by the British forces. We all know in what a miserable state our national heritage was left to rot. After 1979 the Labour Party had the freedom to intensify the oppression of those that disagreed with their policies and human rights abuses spiralled out of control. Freedom indeed.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s