George Abela

leaders_hopefuls_jpg

Il-gazzetti tal-lum kif ukoll l-aħbarijiet ewlenin imxandra mill-PBS il-bieraħ fil-għaxija huma kelma waħda : li jidher li intlaħaq qbil dwar l-għażla ta’ George Abela bħala President tar-Repubblika.

 

Din l-aħbar hi waħda tajba, l-ewwel waħda tax-xorta tagħha għal ħafna żmien. Kien ilu li wasal iż-żmien li dan il-pajjiż joħroġ mil-politika tat-tribujiet Maltin u li partit fil-Gvern jagħżel membru ta’ Partit fl-Opposizzjoni bħala President tar-Repubblika.

 

Kienet xierqa għalhekk l-għażla ta’ George Abela.

 

 

Din l-għażla għandha l-ewwel u qabel kollox tgħaqqad lil Maltin kollha f’pajjiż wieħed u twassal il-messaġġ li l-pajjiż hu ta’ kulħadd. Konsiderazzjoni oħra pero, u importanti daqsha hi li nittama li din id-deċiżjoni tkun l-ewwel minn bosta li twassal għal mod differenti ta’ kif issir il-politika. Fejn it-twemmin politiku ma jibqax ikun ta’ ostaklu biex naħdmu iktar flimkien fl-interess ta’ dan il-pajjiż.

3 comments on “George Abela

 1. Qabel kollox is-Sena T-Tajba lilek u lill familja kollha tieghek.

  Naqbel perfettament mal-kumment tieghek dwar il-hatra ta George Abela bhala President.

  Forsi fl-ahhar il-poplu Malti jwarrab darba ghal-kollox dik il-mibgheda politika li rrenjat tul dawn l-ahhar 60 sena u jifhem li kull politiku huwa bniedem li sa fl-ahhar jipprova jtejjeb il-hajja bis-sahha tal-fehma u l-opinjoni tieghu, F’komunita demokratika ghandu kull dritt li jesprimiha anke jekk tkun diversa minn kif wiehed jahsiba.

 2. Jiena wkoll naqbel ma’ l-ghazla ta’ George Abela bhala President ta’ Malta. Gentlom, kapaci, raffinat, Malti qabel kollox.
  Zgur li l-Presidenza tieghu tirnexxi u tkun ta’ gid ghal pajjizna.

 3. Congratulations to Dr. George Abela.

  But I must point out that by nominating an ex-Malta Labour Party deputy leader for Presidency, the Nationalist Government has merely honoured Dr. George Abela personally.

  Such an honour does not in any way compensate for any of the injustices inflicted on perceived Labour supporters who suffered harassment and injustices at the hands of powerful and influential but downright evil individual Nationalists. Neither does it cancel out the suffering of individuals who suffered and/or are still suffering because of the evil deeds of PN trusted “informers” who deemed it convenient for themselves to label capable and qualified individuals of good moral integrity “Labourites”, “unprofessional”, “subversive” etc. in order to put stumbling blocks in the latter’s career pathway and even to engineer their dismissal from work in certain circumstances. I personally suffered such injustices and harassment.

  If the present government really wants national reconciliation, it should first and foremost fully investigate and fully compensate individuals for injustices such as I have mentioned and also eliminate evil and corrupt individuals (however Nationalist or pseudo-Nationalist they may be) from any position in Governmental and Parastatal organizations where they can commit further evil and NOT expect to secure a place in heaven just by installing Dr. George Abela as president.

  Let us not allow the two major parties’ agreement regarding Dr. George Abela being nominated for president to divert attention from the many injustices still being suffered by individuals such as myself, please.

  And despite the Prime Ministers recent “explanation”, I am still mystified by the fact that the next president of Malta’s name has been announced four months before he is due to be appointed.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s