Ir-Riħ min-Nofsinhar. It-tibdil fil-Klima skond Immanuel Mifsud u Adrian Grima

rih_min-nofsinhar_mini

Diskors ta’ Carmel Cacopardo Kelliemi ta’ Alternattiva Demokratika

Dwar l-Iżvilupp Sostenibbli u l-Gvern Lokali

 

Fiera tal-Ktieb : Dar il-Mediterran għall-Konferenzi

Is-Sibt 15 ta’ Novembru 2008

 

 

Il-ktieb Ir-Riħ min-Nofsinhar. It-tibdil fil-Klima skond Immanuel Mifsud u Adrian Grima nista’ niddeskrivieh bħala ġabra ta’ riflessjonijiet dwar il-globalizzazzjoni tal-inġustizzja soċjali.

 

Jesponi konfront bejn il-globalizzazzjoni u l-lokalizzazzjoni. Konfront bejn il-mixja lejn kompetittivita’ fuq livell globali u l-effetti soċjali u ambjentali tas-suq bla lġiem li qiegħed jinħoloq. Fuq naħa hemm il-kilba għall-profitt akkost ta’ kollox u fuq in-naħa l-oħra hemm is-sejħa lejn l-għeruq : il-bniedem f’armonja mal-eko-sistema li minnha jifforma parti. Immanuel Mifsud jagħżel sewwa kliemu meta jgħid :

 

Xi l-madoffi tippretendu?

Din hi l-liġi tan-natura

Illi jkollok naħa fqira

U li oħra tkun sinjura                 Il-Ballata tal-Kiribati pp.11-6 

 

Dan il-ħsieb jintiseġ fil-kontribuzzjonijiet differenti fil-ktieb : naħa tad-dinja tistagħna a skapitu tal-kumplament. Il-faqar issa żżewwaq biż-żieda tal-bidla fil-klima bħala għodda li tiġġenerah. Għal bosta dan hu kastig li ma jifhmux għax huma għexu u qed jgħixu ħajja li tħares lejn l-eko-sistema b’venerazzjoni. Ma jaslux biex jagħmlu l-ħsara ambjentali. Jgħixu ħajja sostenibbli sakemm iħalluhom! Adrian Grima fil-kontribuzzjoni ntitolata  Todo Relación (p.59) jiffoka fuq ir-reazzjoni tal-Aymara, grupp indiġenu fil-Peru li jħares lejn il-bdil fil-klima bħala kisra fil-kontinwita ta’ relazjoni intima bejn il-bniedem u n-natura. Ix-xita li ma taqta’ xejn ħarbtet xogħolhom “U kaxkru kollox magħhom l-ilmijiet”.

 

 

Il-bidla fil-klima hi l-effett dirett tal-ħidma tal-bniedem. Iżda sfortunatament il-konsegwenzi ma jġorrhomx biss min iħarbat. L-effetti ewlenin qed iġorrhom min ma ikkontribwixxa xejn lejn il-ħsara li saret. Għandna l-ewwel refuġjati tal-klima minn Kiribati li qed jaraw b’għajnejhom il-livell tal-baħar tiela’ u darhom tisparixxi. Immanuel Mifsud jinseġ il-karba :

 

Mill-korall tal-Kiribati

Ħierġa għanja kollha niket

Għax l-art sbejħa lewn il-ġawhar

Issa l-mewġ donnu qed jiret                  Il-Ballata tal-Kiribati pp.11-6 

 

 

 

Din hi storja li kuljum tiżviluppa quddiemna. Matul din il-ġimgħa stess smajna fl-aħbarijiet li l-Gvern tal-Maldives, qed ifittex li mill-flus li l-pajjiż qed jiġġenera mit-turiżmu tinxtara art x’imkien biex il-popolazzjoni tal-Maldives ikollha x’mkien ieħor fejn toqgħod meta arthom tinbela mill-baħar.

 

 

Il-ktieb ma jillimitax ruħu għall-bidla fil-klima. Jesplora ukoll qasam ambjentali ieħor li miegħu aħna f’Malta familjari mhux ħażin. Immanuel Mifsud jeżamina l-iżvilupp tal-art. Jgħidilna :

                       

                        Aqta’ fjura u ibni kamra ;

                        Aqla’ siġra u tella dar ;

                        Imxi metru, ibni villa ;

                        Tinkwetax …… dak li sar sar.

 

                        Mur pass ieħor u ibni torri ;

                        Itla’ fl-għoli miss is-sħab ;

                        Tinkwetax jekk sħaqt l-għelieqi ,

                        Kulma ħlejt kien naqra trab.

 

U jikkonkludi billi jgħid

                       

                        Aqta’ fjura u ibni kamra

                        Jiena nifhem, ‘tini widen;

                        Meta mbagħad tkun lest minn kollox

                        Ħu nifs qawwi u mur indifen.

                                   

                        Aqta’ Fjura u Ibni Kamra jew Iċ-Ċajta tad-Dollaru pp. 54-5

 

 

Il-karba ta’ Immanuel Mifsud hi waħda favur l-art u kontra l-qerda. Kontra l-kilba għall-profitti li tiġġenera l-ispekulazzjoni tal-art li teqred kullma ssib f’isem dak li jissejjaħ żvilupp, mgħejjun fil-fehma tiegħi bil-logħob bil-pjanifikazzjoni lokali tal-art u mill-kuxjenza tal-lastku ta’ uħud. B’mod dispreġġjattiv dawn ħarsu lejn l-art m’hiex mibnija bħala ħela u x-xagħri bħala art żdingata mxennqa għal ftit konkos.

 

B’ton sarkastiku Immanuel iħeġġeġ :

 

                        Tagħtix kas li l-baħar tiela’ –

                        Itla’ fl-għoli anki int :

Bnejt it-torri, itla’ fuqu

Ibda gawdi dak li ħdimt.

Aqta’ Fjura u Ibni Kamra jew Iċ-Ċajta tad-Dollaru  pp. 54-5

 

Kull meta ndawru wiċċna quddiem din il-qerda jew għar minn hekk ikun hemm min jipprova jiġġustifika nkunu kompliċi ma dak li jkun qiegħed isir. Il-qerda tal-art mhiex ġustifikabbli mill-impiegi li din tiġġenera, l-anqas mill-prodott gross nazzjonali assoċjat magħha. L-kejl ekonomiku mhuwiex riga li neċessarjament ikejjel il-progress. Ikejjel biss in-numri u jinora l-ħajja ta’ madwarna. Xi progress hu dak li qed tiġġenera l-industrija tal-bini li bil-barka tal-awtoritajiet tibqa’ tipproduċi gabubi tal-konkos, bricks u ġebel meta hawn il-fuq minn 53,000 post vojt?

 

Annalise Falzon, ambjentalista attiva fin-NatureTrust temfasizza dan l-istess punt fil-konfront tat-turiżmu fil-kontribut tagħha intitolat “Fejn il-Baħar jiltaqa’ mal-Blat”. Il-kosta hi balbuljata ta’ bini u t-turiżmu f’Malta hu ferm il-bogħod milli jkun sostenibbli (pp.26-9).

 

Tinkwieta xejn. Immanuel jgħidilna “li sar sar” . U nkomplu nħallsu jien u int. Forsi mbagħad nibdew nifhmu għaliex minkejja d-dikjarazzjonijiet pubbliċi għad hemm resistenza qawwija dwar ir-regolamentazzjoni tal-finanzjament tal-politika f’Malta.

 

Il-bdil fil-klima għandu effett fuq il-biedja Maltija ukoll, kif jgħidulna l-membri tal-Kooperattiva Rurali tal-Manikata. Il-bidwi Joseph Sciberras qed jara l-ilma tal-pjan jispiċċa ftit ftit. Qed jifhem li b’temperatura li togħla b’żewġ gradi Celsius ikollna ħerba. Diġa qed iħoss b’idejh il-bdil fil-klima. Fi Frar per eżempju jgħidilna Sciberras “hemm ix-xita li jew ma tagħmilx, jew meta tagħmel tinżel bil-qawwi u tispiċċa tkaxkar il-ħamrija u twaqqa’ l-ħitan tas-sejjieħ, bil-konsegwenza li x-xita li tagħmel tispiċċa ma tinxtorobx mill-ħamrija u tibqa’ sejra.” (Ix-Xemx li Taħraq Kollox. pp.19-20)

 

Il-bidla fil-klima nassoċjawha maż-żjut li nikkunsmaw (fossil fuels). Dak li Thom Hartmann1 jiddeskrivi bħala l-ħażna tal-ħidma tax-xemx tul miljuni ta’ snin. Għamilna użu mir-riżervi. Pero kif jispjegalna Clive Ponting2 apparti l-użu tar-riżervi ta’ ħidmet ix-xemx l-użu b’mod mhux sostenibbli tar-riżorsi fil-foresti (jiġifieri l-qtugħ ta’ siġar għall-injam) tul is-snin ikkontribwixxa bil-kbir għall-qagħda attwali u dan minħabba l-eliminazzjoni ta’ “carbon sinks” li sparixxew għal dejjem. Qrib tagħna, ngħidu aħna fil-Mediterran l-imperi biex jissodisfaw ħafna mill-ħtiġijiet tagħhom għad-dominazzjoni tad-dinja ta’ żmienhom qerdu foresti kbar. L-avvanz tal-agrikultura ukoll eliminat kwantita ta’ foresti madwar id-dinja tul is-snin.

 

Jiġifieri illum qed inġorru l-piż akkumulat ta’ kif ħadmet l-ekonomija tad-dinja matul is-snin. Il-ġenerazzjonijiet tal-qabilna mhux kollha u mhux dejjem taw każ u mhux kollha fehmu li niffurmaw parti minn eko-sistema. Fil-passat ukoll, uħud li għandhom dixxendenti denji jgħixu illum ukoll ħatfu kull ma sabu.

 

Iżda fost il-ġenerazzjonijiet ta’ qabilna kien hemm ukoll min mexa kontra l-kurrent. Uħud fehmu li mhux qed ngħixu f’ekonomija iżda f’eko-sistema u li għaldaqstant jeħtieġ li dejjem inqiesu sew dak kollu li nagħmlu mhux biss fil-konfront ta’ ħutna l-bnedmin iżda ukoll fil-konfront ta’ oħtna n-natura. Din hi s-sostenibilita. Sistema ta’ tmexxija li trid tagħti kont  lill-ġenerazzjonijiet li għadhom ma twieldux li silfuna din l-eko-sistema biex nieħdu ħsiebha. Sistema ta’ tmexxija fejn id-deċiżjonijiet ekonomiċi jittieħdu wara li jitqiesu l-parametri tal-ekosistema li niffurmaw parti minnha. Jekk u kull meta dan ma jsirx oħtna n-natura ser tirritalja kif qed tagħmel preżentment bil-bdil tal-klima.

 

Nistgħu nfittxu soluzzjonijiet bl-użu ta’ dak li Adrian Grima jsejjaħ “il-juice tal-qamħirrum” :

Ġieli rajtu l-juice tal-qamħirrum?

Għandek ħjiel ta’ kif ikun?

Tagħmlu minnu?

Taf li ma jarmix CO2?      

 

4X4 Ipparkjajt fuq il-bankina fil-Bajja ta’ San Ġiljan. p.35

 

 

inkella fl-impjanti nukleari li l-Italja ta’ Berlusconi qed titħajjar tistalla jew dawk li Franza ta’ Sarkozy qed tfittex li tifrex mal-Mediterran, inkluż wara biebna fil-Libja.

 

F’Malta kemm il-Gvern kif ukoll l-opposizzjoni baqgħu b’fommhom mitbuq dwar dan. Tkellmet biss Alternattiva Demokratika.

 

Meta jiġu applikati dawn is-soluzzjonijiet li jippreżentaw politiċi li jħarsu bħaż-żiemel liebes l-għammad, ikun hemm ġeneralment benefiċċju immedjat li l-politiku jiffoka fuqu. Imma dejjem ikun hemm prezz għoli x’jitħallas. Il-kont ma jiġix mill-ewwel. Ġieli jieħu ż-żmien, u meta jasal ikun kif ngħidu biz-zalza! Fil-fatt ġja beda jitħallas.

 

Il-prezz taċ-ċerejali m’għola s-sema huwa l-ħlas għall-politika tal-juice tal-qamħirrum.

 

L-inċidenti nukleari ta’ Chernobyl (1985) u Three Mile Island (1979) huma forsi l-bogħod wisq fiż-żmien biex neħduhom bħala twissija. Imma l-inċidenti fis-sajf li għadda fl-ipjant nukleari fi Tricastin u fil-madwar ġewwa Franza  għandhom jixegħlu l-bozza l-ħamra għal min irid ikun onest.

 

Kif jgħidilna Adrian Grima :

 

Bil-lejl ma torqodx

Bi nhar ma taħsibx                    Siem Jiftakar is-Siġar t’Afabet (p.17-8)

 

Siem qed jara d-deżert joqrob dejjem aktar – jiekol ftit ftit l-art għammiela. Dan m’huwiex iħallieħ jorqod. Aħna wkoll nitħassbu meta naraw Gvernijiet bi prijoritajiet żbaljati u li jdumu ma jiċċaqalqu qabel ma jieħdu passi ta’ fejda ambjentali. Dan meta l-effetti ilhom hawn u huma ċari :

 

Ma  tridx għerf, ma tridx wisq skola

Sabiex tkejjel l-ultra-vjola

Sabiex tisma’ t-tfal bis-sogħla

Jew biex tħoss il-baħar jogħla                Ola Ola Ola. p.40

 

 

Ħbieb tiegħi, huwa ż-żmien tal-azzjoni mhux tal-paroli. Il-ktieb li għandna quddiemna hu ta’ għajnuna biex jitrattbu l-kuxjenzi – fejn dawn għadhom jeżistu. Forsi niċċaqalqu ftit. Għax miexjin bil-mod wisq.

 

 

1 Hartmann Thom (2004) : The Last Hours of Ancient Sunlight. The Fate of the World and what we can do before it is too late. Revised edition. Three Rivers Press. New York.

 

2 Ponting Clive (1992) : A Green History of the World. Penguin. UK.   

Green Icing on half-baked cake

times_of_malta196x703published on 15 November 2008

______________________________________________________________________________________________

by Carmel Cacopardo

 

 

The budget environmental initiatives can best be described as green icing on the cake. However,once you cut through the icing there is not much to be overjoyed with. These initiatives could be considered as a declaration of intent: the good intentions being severely hampered by the government’s lack of action in the past, even the very recent past. As a result it is very difficult for these initiatives to yield positive results at the present time.

A number of initiatives are linked to transport. While the proposal to refund 15.25 per cent of a bicycle’s cost is welcome, it lacks the support of the necessary infrastructure thereby severely diluting its significance and possible impact. There are very few cycle lanes on our roads, and those that exist are frequently obstructed or else end abruptly. Few bicycle racks were installed in our towns and villages, the most notable being the ones in Birkirkara installed by the local council on the initiative of Green local councillor Mario Mallia during his term of office some years ago.

Others exist in Attard, a credit to Attard Green councillor Ralph Cassar. But very few exist elsewhere. AD is insisting through its local councillors in Attard (Ralph Cassar), Sliema (Michael Briguglio) and Ta’ Sannat (John Mizzi) for more initiatives which would make our roads bicycle friendly. It is only thus that the budget bicycle initiative could make any sense. What about some action by ADT?

The new car tax regime (both registration tax and circulation tax) could have been designed in a better manner. The age of a car, for example, is not necessarily conducive to increased environmental impacts.

The actual emissions as resulting from the VRT test would have been a much better point of reference than vehicle age in determining car taxation. This would encourage and reward those who keep their cars in good working order.

The budget also increased the licence fees (circulation tax) to be paid relative to cars currently on the road. When viewed within the context of the practical inexistence of a reliable public transport service, in the short term this is bad policy.

In the long term, however, it could be an adequate policy tool to encourage the reduction of the 295,000 cars currently on the road. In order to function properly eco taxation requires the existence of an alternative to what is being taxed: the alternative in this case being public transport. In the absence of an alternative the end result will be socially regressive: reduced accessibility to those at the lower end of the social ladder. If the real objective of the new car licence rates (circulation tax) is environmental, it would have been much better for all if they were not applicable immediately. Their applicability should be linked to the reform of the public transport system.

Government’s encouragement of photovoltaic panel installation is very limited. It is generous but due to financial constraints it will be limited to around 200 households.

It is also hampered by other issues which have not yet been addressed. Issues of ownership of airspace have to be examined and new concepts as to its use have to be developed. Likewise from a land use planning point of view any future increase of permissible building heights has to be balanced against the right of access to solar energy.

The direct subsidy of photovoltaic panel purchase is not the only way to encourage installation. The government should explore schemes through which the purchase price is paid through the electrical energy generated. An initiative such as this would render solar energy accessible to those who do not have the required capital outlay readily available.

The eco tax applicable to incandescent light bulbs and the increase in eco tax payable on plastic bags were long overdue. However, the government must explain how it will tackle its major loophole in this respect. It is a known fact, at times documented in the media, that the manner in which eco taxes are being evaded is through overland supplies from neighbouring Sicily. It is eco tax versus the free movement of goods. Will checks be introduced at the border to control blatant and obvious tax evasion?

It is also amusing to note that the government is a late convert to the applicability of eco taxation in the tourism sector. The rate to be applied as from 2010 is insignificant but at last this green principle, which was under attack on the eve of the 2004 European Parliament elections, has now been accepted. Tourism has to date been excluded from the applicability of the polluter pays principle. Hopefully it will slowly come in line. Next to follow should be MTA encouragement of eco and agro tourism. These are forms of tourism with substantially lower environmental impacts than conventional tourism.

The green icing may be fine, but if the cake is half-baked what’s the use?

Ilma li qed jintrema

wwtp04

Fausto Majistral, li b’mod anonimu jikteb fil-blog intitolata Malta, 9 Thermidor il-bieraħ għoġbu jsemmini fil-post tiegħu intitolat Muscat’s proposal to reduce your bills.

 

Huwa hu jirriproduċi l-proposti li l-Kap tal-Opposizzjoni għamel waqt id-diskussjoni dwar il-budget fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma, u wara jikkummenta fuqhom qal hekk :

 

The country produces 20,000,000,000 litres a year which is treated and thrown away in the sea. We should invest in system that enables us to reuse this water. This would lead to the production of more water and waste less energy.

I don’t know the source of this number and 20 billion litres of water seems to be a little overestimated. The subject is often a matter of complaint on the blog of Carmel Cacopardo (see, for example, here) which complaints often neglect two points. First, that the water from sewage treatment plants would need a polishing plant to render it useful even for agricultural purposes by, amongst other things, removing the salt content. Second, never underestimate the difficulties of getting water to agricultural sites were it is needed. Both points of concern require investment hence money.

 

Il-kummenti ta’ Fausto Majistral juru li m’huwiex infurmat sewwa. La semmieni, ħa nispjegalu ftit.

L-ewwel nett : iċ-ċifra ta’ 20 biljun litru ilma. Minn fejn ġieb din iċ-ċifra l-Kap tal-Opposizzjoni ma nafx. Imma fuq il-fact files tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma hemm miktub li matul il-perjodu Awwissu 2006-Lulju 2007 ġew prodoti 30,306,179 metri kubi ta’ ilma għall-konsum,  ċjoe ftit iktar minn 30 biljun litru. Jiġifieri ċ-ċifra tal-Kap tal-Opposizzjoni hi pjuttost ftit konservattiva !

It-tieni : Fausto jgħid li jiena qiegħed ninjora żewġ punti, li l-ilma jeħtieġ iktar tindif (polishing) biex ikun jista’ jintuża u li dan jiswa l-flus. Jgħid ukoll illi hemm spiża  kbira  biex l-ilma jitwassal għaż-żoni agrikoli fejn jista’ jintuża.

It-tweġiba lill-Fausto hi waħda sempliċi. Il-proġett tat-tisfija ta-drenagg kien iddiżinjat sempliċiment bħala wieħed biex ikun jista’ jintefa ilma mhux maħmuġ fil-baħar – obbligu li Malta daħlet għalih mhux biss bħala riżultat tas-sħubija fl-EU iżda ukoll bħala firmatarja ta’ wieħed mill-protokolli tal-Konvenzjoni ta’ Barcellona ! Setgħa kien ddiżinjat b’mod differenti, b’mod li jagħti każ ir-realta’ Maltija ta’ nuqas ta’ ilma u li per konsegwenza kull qatra li hawn jeħtieg li nieħdu ħsiebha. Jeżistu impjanti ferm iżgħar minn dawk li qed jintużaw f’Malta li kienu jkunu addattati biex l-ilma jkun ippurifikat fiż-żoni agrikoli mill-ewwel, viċin fejn hu meħtieġ l-ilma. B’hekk kienu jkunu evitati l-ispejjes li qed jgħid Fausto kif ukoll jinqata’ l-użu tal-ilma li qed jittella mill-pjan permezz tal-boreholes.

Dwar l-ispejjes biex l-ilma jkun ippurfikat iktar, dawn diġa saru. Fil-fatt f’dikjarazzjoni li għamlet il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma u ppubblikata fuq Di-ve News  nhar it-2 ta’ Lulju 2008 jingħad hekk dwar l-impjant f’Għawdex :

“ …… the treatment plant has an existing potential to further treat the effluent using sand filtration and chlorination up to irrigation standards. ……………” 

Is-sekwenza tal-artikli li dehru fuq di-ve news hi din :

1 ta’ Lulju 2008 : AD calls for transparency in public tendering

2 ta’ Lulju 2008 : WSC defends sewage technology 

7 ta’ Lulju 2008 : AD insists treated water has value

Tista’ tara ukoll is-segwenti artikli f’dan il-blog :

4 ta’ Lulju 2008 : L-ilma mormi l-bahar

7 t’Ottubru 2008 : Impjant iehor ghat-tisfija tad-drenagg fil-Mellieha 

Il-basktijiet tal-plastic

plastic_bags_trees2_web

 

Il-basktijiet tal-plastic ser ikollhom taxxa ta’ 15-il euro ċenteżmu. Tal-ħanut irid jiġbor il-ħlas, ma jistax jibqa’ jagħti l-basket tal-plastic b’xejn.

 

Il-Ministru Fenech qalilna li ma jridx il-15-il euroċenteżmu iżda li jieqaf l-użu tal-basktijiet tal-plastic. Il-miljuni li nużaw kull sena.

 

M’hemmx dubju li l-basktijiet tal-plastic huma ta’ ħsara kbira għall-ambjent. Huwa fatt ukoll li ftit wara li ġiet introdotta l-eko-kontribuzzjoni donnu li din indrat u l-użu tal-basktijiet tal-plastic donnu li reġa’ ġie lura għan-“normal”.

 

L-obbligu li jsir il-ħlas għal kull basket tal-plastic jista’ jkun effettiv, sakemm tal-ħwienet ma joħorġux b’xi inizzjattiva oħra li tinnewtralizza din il-miżura.  

 

Nistennew u naraw !

Il-Jaguar ta’ Austin Gatt

 

jaguar-xf-picture

 

Il-Ministru Austin Gatt daħħal Jaguar. M’hiex tiegħu. Tal-Gvern. Jiġifieri ser titħallas mit-taxxi li nħallsu int u jien.

 

Għalina m’hemmx Jaguar!

 

Kif kien mistenni l-Gvern fil-Budget ħabbar sistema ġdida dwar kif ikunu intaxxati l-karozzi. Taxxi li ma jitħallsux fuq il-Jaguar li ser juża Austin il-Ministru.

 

Ser ikollna taxxa dwar ir-reġistrazzjoni u t-taxxa dwar iċ-ċirkulazzjoni tal-karozzi.

  

Il-mod kif tinħadem it-taxxa dwar ir-reġistrazzjoni inbidel u bħala riżultat karozzi ta’ ċilindrata kbira huma soġġetti għal taxxa ikbar. B’hekk karozzi żgħar – kemm fid-daqs kif ukoll fiċ-ċilindrata – ser tonqos fuqhom il-piż tat-taxxa li minflok ser tintefa fuq il-karozzi l-kbar. Jekk dan it-tnaqqis ta’ taxxa huwiex ser jirrifletti ruħu fil-prezz tal-karozzi għad irridu naraw.

 

Il-kelmiet “taxxa dwar iċ-ċirkulazzjoni” huma kelmiet oħra flok il-liċenzja ta’ kull sena li nħallsu. Din it-taxxa taċ-ċirkulazzjoni ser tkun trid titħallas minn kulħadd : kemm dawk li għandhom karozzi ġodda kif ukoll dawk li għandhom karozzi qodma.

 

Li titħallas minn dawk li għandhom karozzi ġodda naħseb li huwa sewwa u dan minħabba li dawn il-karozzi ser ikunu inxtraw taħt sistema ġdida u għandhom joqgħodu għaliha kollha.

 

Id-diffikulta hi dwar il-karozzi l-qodma li ser ikollhom iħallsu din it-taxxa ukoll b’effett minn l-1 ta’ Jannar li ġej. Il-Gvern qed jgħid li din hi taxxa ambjentali għax tintaxxa lil min iħammeġ l-iktar.

 

Issa taxxa ambjentali għandha l-iskop li tinkoraġixxi bdil tal-imġieba ta’ dak li jkun. Biex jevita li tħallas din it-taxxa irid ikun possibli illi ġġib ruħek b’mod differenti. Issa l-alternattivi għal karozza qadima huma tnejn : jew tixtri karozza ġdida inkella tagħmel użu mit-trasport pubbliku. Għal min il-mezzi tiegħu huma limitati t-trasport pubbliku huwa l-uniku alternattiva. Fl-assenza ta’ transport pubbliku effiċjenti jiġifieri, ma teżisti l-ebda alternattiva. Ikollok tħallas it-taxxa.

 

Kien ikun iktar għaqli illi l-implementazzjoni tat-taxxa taċ-ċirkulazzjoni għall-karozzi l-qodma tidħol fis-seħħ mar-riforma tat-trasport pubbliku. B’hekk ikun hemm vera għażla, għażla realistika anke għall-faxxa soċjali li għandha riżorsi limitati. Kif inhi implimentata għaldaqstant it-taxxa taċ-ċirkulazzjoni hi soċjalment rigressiva u dan għax tolqot ħażin lill-faxxa soċjali t’isfel mingħajr ma tipprovdi alternattivi.

 

Hemm ukoll punt ieħor : il-Gvern iddeċieda li ġaladarba karozza hi qadima bil-fors tħammeġ iktar minn karozza ġdida jew minn karozza li ilha fit-triq għal numru inqas ta’ snin. Dan m’huwiex korrett. Kien ikun aħjar li kieku minflok ma ntużat l-eta tal-karozza sar użu mill-emissjonijiet attwali kif dawn wara kollox jirriżultaw mit-testijiet tal-VRT. Ma ninsewx li wieħed mit-testijiet li jsiru lill-karozzi meta jsirilhom il-VRT huwa kemm joħroġ exhaust. L-ADT taf kemm huma l-emissjonijiet tal-karozzi kollha kull sentejn u m’għandu jkollha l-ebda diffikulta li tagħmel użu minn din l-informazzjoni biex fuqha jiġi determinat l-ammont ta’ taxxa ta’ cirkulazzjoni pagabbli dwar il-karozzi.

 

B’hekk ikunu intaxxati l-karozzi li jħammġu verament, u min jieħu ħsieb il-karozza tiegħu ma jkunx ippenalizzat bħal min jittraskurha kontinwament.

 

Wara kollox mhux kulħadd bħal Austin : bil-Jaguar bla taxxi wara l-bieb !

Dak il-bicycle

bike_rack_project

 

 

Mela issa jekk tixtri bicycle ser tieħu lura 15.25% ta’ dak li tħallas. Din hi miżura tajba intenzjonata biex tħajjar l-użu tal-bicycle għal distanzi qosra. Miżura posittiva.

 

Imma l-bicycle fejn sr ikun ipparkjat ? Ma hawnx bicycle racks biżżejjed. Safejn naf jien ġew istallati bicycle racks f’B’Kara (fi żmien li kien kunsillier Mario Mallia f’isem Alternattiva Demokratika) u f’H’Attard (bl-inizzjattiva ta’ Ralph Cassar – kunsillier ieħor ta’ Alternattiva).

 

Fit-toroq l-anqas ma għandna sigurta’ biżżejjed għax ftit li xejn għandna cycle lanes. Uħud minn dawk li saru jieqfu ħesrem.

 

Il-miżura ta’ refużjoni ta’ 15.25% tal-prezz ta’ bicycle hi waħda tajba. Imma hemm ħtieġa ta’ ħafna iktar.

 

cyclelane