Sa fl-aħħar : strateġija dwar l-ilma

 

 

Kien ta’ sodisfazzjoni li naqra illum li l-Awtorita dwar ir-Riżorsi qed tħejji strateġija dwar l-ilma. Għalkemm damet ftit biex tistenbaħ għar-realta’ ta’ min jiehu pjaċir li fl-aħħar bdiet tiċċaqlaq.

Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-bieraħ li kienet indirizzata mill-Ministru għar-Riżorsi u l-Affarjiet Rurali kien imħabbar li qed tiġi mħejjija din l-istrateġija. Tħabbar ukoll illi permezz ta’ żewġ avviżi legali beda jseħħ pjan għall-ħarsien tal-ilma tal-pjan (ground water). Dan billi matul it-tnax-il xahar li ġejjin mhux ser ikun possibli li jitħaffru boreholes ġodda.

L-istrateġija dwar l-ilma f’pajjiżna trid tħares fil-fond lejn is-sorsi kollha tal-ilma fil-pajjiż.

L-ilma tal-pjan huwa wieħed minnhom u l-Gvern għamel pass tajjeb li beda l-proċess li għandu jwassal għall-protezzjoni tiegħu. Daqstant ieħor iżda hemm ħtieġa illi nqiesu sewwa l-ilma tax-xita (storm water). F’dan il-kuntest mingħajr iktar dewmien il-Gvern għandu l-obbligu li jidentifika għaliex hawn ħafna binjiet residenzjali li m’humex pprovduti b’bir kif suppost skond il-liġi. Il-konsegwenza ta’ dan huwa li ħafna ilma tax-xita qed jinħela, jiġri fit-toroq jew agħar minn hekk mixħut fid-drenaġġ. Din hi r-raġuni li f’diversi partijiet ta’ Malta jfur id-drenaġġ meta tagħmel xita qawwija.

Dan m’huwiex biss ħela ta’ ilma, iżda ukoll sors ta’ mard kif ukoll piż żejjed fuq l-impjanti tat-tisfija tad-drenaġġ. Dan huwa ilma li nistgħu nużawh aħjar u l-istrateġija trid tqis dan fil-fond u tħejji pjan ta’ ażżjoni xieraq.

Sors ieħor ta’ ilma huwa dak li jiġi imsaffi mill-impjanti tad-drenaġġ li s’issa minnhom għandna tnejn u minn hawn u ftit iehor ikollna t-tielet wieħed. Pajjiżi oħra bħal Singapore bdew t-twettieq ta’ pjan li għandu jwassal biex dan is-sors ta’ ilma jkun jista’ jintuża ukoll għax-xorb. F’Malta dan l-ilma qed jintrema l-baħar !

Dan (il-qasam tal-ħarsien tal-ilma) huwa qasam li fih għadna lura ħafna bħala pajjiż. Li titħejja l-istrateġija huwa pass tajjeb. Imma minn hemm irridu ngħaddu biex din l-istrateġija tkun tista’ titwettaq u dan fil-futur qarib.

One comment on “Sa fl-aħħar : strateġija dwar l-ilma

  1. I am happy at the news as explained in the article above. The P.M. and government have done the right thing, even if somewhat belatedly. It is a big step in the right direction and they should be congratulated for understanding the seriousness concerning the issue of our ground water. If we treat our ground water with disdain and allow it to go to waste we will certainly regret it! Illegal pumping of water through boreholes must stop immediately…hefty fines and possibly imprisonment should be dished out to all those who seek to enrich themselves at the cost of the general population.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s