Riforma tal-Kunsilli Lokali : Proposti ta’ Alternattiva Demokratika

 

 

Illum delegazzjoni ta’ Alternattiva Demokratika immexxija minn Arnold Cassola iltaqgħet mal-Onor. Chris Said Segretarju Parlamentari responsabbli għall-Kunsilli Lokali biex iddiskutiet miegħu r-riformi meħtieġa fil-qasam tal-Kunsilli Lokali.

 

Arnold Cassola ippreżenta lis-Segretarju Parlamentari b’dokument li fih sittax-il proposta dwar is-segwenti :

 

 1. Dritt għall-vot mas-16-il sena,
 2. Estensjoni tat-terminu tal-Kunsill Lokali,
 3. Is-Segretarji Eżekuttivi,
 4. Ir-rwol tas-Sindku,
 5. Ir-responsabbiltajiet tal-Kunsilliera,
 6. Remunerazzjoni għall-Kunsilliera kollha,
 7. Finanzjament tal-Kunsilli Lokali,
 8. Tenders tal-Kunsilli Lokali,
 9. Gvern Reġjonali,
 10. Użu ta’ fondi mill-EU,
 11. Rwol għall-Kunsilli Lokali fil-ħidma tal-MEPA,
 12. Referendum Lokali dwar proġetti li jeħtieġu EIA,
 13. Konflitti bejn il-Kunsilli Lokali, l-Awtoritajiet imwaqqfa b’liġi u/jew Dipartimenti tal-Gvern,
 14. Taħriġ għall-kunsilliera lokali,
 15. Devoluzzjoni tal-edukazzjoni fuq livell lokali,
 16. Bye-laws.

 

Id-dokument sħiħ jista’ jinqara jekk taghfas hawn.