Il-Mepa u Ħal-Lija

 

Il-Bord tal-MEPA illum iddeċieda li joħroġ ordni ta’ konservazzjoni għall-inħawi ta’ madwar it-Torri fi Vjal it-Trasfigurazzjoni. Pass tajjeb li isewwi wieħed mill-ħafna żbalji li saru fir-renju ta’ George Pullicino u Andrew Calleja.

Pero dan mhux biżżejjed.

Dan l-iżball huwa dwar il-mod kif saru l-Pjani Lokali.

Iċ-Chairman il-ġdid, Austin Walker jagħmel tajjeb jekk jara ftit ir-rapport tal-Awditur tal-MEPA dwar il-Pjani Lokali. Dan ir-rapport kien ukoll sostanzjalment ikkonfermat mill-Ombudsman. Jitfa dell kbir fuq il-validita’ tal-proċess tal-pjani lokali. Fuq affarijiet (proposti) li żdiedu fil-pjan “wara” l-proċess ta’ konsultazzjoni pubblika bi ksur ta’ dak li jipprovdi l-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp.

Flok ma jieħu passi bil-biċċa l-hawn u biċċa l-hemm is-Sur Walker jagħmel tajjeb jekk jibda l-proċess biex isewwi l-izbalji l-kbar tal-pjani lokali.

 

2 comments on “Il-Mepa u Ħal-Lija

  1. It is a step in the right direction that MEPA is finally realising and accepting the fact that what was originally approved goes against all logical sense and was to destroy a unique area of Lija and now has taken action that no buildings will be allowed to exceeed the 2 floors as per the schedule notice. But this should not stop here, we expect that the board that was responsible for the issue of the controversial permit and the Minister responsible at the time should be liable personally and not us mere citizens paying from our taxes.

  2. Qed nifrah li L-Mepa ddecidiet li tikkonserva l-inhawi ta’
    madwar it-Torri f’Hal -Lija…hajr ghal dawk li lissnu l-protesta taghhom mal-Mepa ghax kieku l-affarijiet kienu jibqghu mexjin favur l-isviluppatur.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s