Ma’ Luana Zanella fil-Birgu

     

 

Kont preżenti għaż-żjara ta’ Luana Zanella (Assessur għall-Kultura f’Venezja f’isem Il-Federazione dei Verdi) għand is-Sindku tal-Birgu, l-ħabib tiegħi John Boxall.

 

L-assoċjazzjoni ta’ Venezja mal-Birgu prinċipalment hi permezz tal-Casino di Venzia li 40% minnu hu propjeta’ tal-Comune di Venezia.

 

Wara l-laqgħa akkumpanjajt lil Luana għal dawra bil-mixi mal-Birgu.

 

Apparti li mmeraviljat ruħha bil-veduta tal-Port il-Kbir kienet interessata ħafna li tkun taf kif jgħixu n-nies ġol-Birgu. B’mod partikolari kienet imħassba kif il-lukanda li għad trid tinbena fix-Xatt tal-Birgu ser teffettwa l-ħajja tan-nies li jgħixu immedjatament wara is-sit tal-Lukanda fi Triq San Lawrenz.