Qabel il-budget !

 

 

Qiegħed naqra id-dokument dwar il-budget. Fih numru ta’ ideat interessanti b’mod partikolari fil-qasam tal-iżvilupp sostenibbli.

 

Bħalissa qiegħed nillimita ruħi ghall-kapitli 5 u 6 : il-kapitlu 5 dwar il-Ħarsien tal-Ambjent, fil-waqt li l-kapitlu 6 dwar is-Sostenibilita tal-Lokalitajiet.

 

Id-diffikulta bħal dejjem mhiex dwar il-kliem iżda dwar id-determinazzjoni biex dawn ikunu attwati.

 

Imma dwar dan qed nikteb numru ta’ artikli li fihom ikun iktar possibli li nispjega kemm x’hemm tajjeb f’dan id-dokument, kif ukoll dak li jħalli barra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s