Riforma fil-Liġi tal-Kera : L-ewwel reazzjoni ta’ AD

 

 

Huwa ta’ sodisfazzjon għal AD li tant insistiet li din l-issue ma tistax titħalla barra mill-agenda tal-pajjiż li sa fl-aħħar wara ħafna tnikkir ingħata bidu għal proċess ta’ konsultazzjoni b’numru ta’ rakkomandazzjonijiet konkreti.

AD qed tistudja l-proposti fid-dettall u iktar tard fi ħsiebha tippreżenta bil-miktub ir-reazzjoni tagħha għall-proposti specifiċi li saru fil-White Paper. Ma l-ewwel daqqa t’għajn iżda nistgħu  ngħidu minnufih li ma jagħmilx sens li l-partiti politiċi jingħataw xi preferenza fuq ċittadini komuni. AD hi tal-fehma li l-partit politiċi m’għandhomx ikunu soġġetti għal kejl differenti. AD ma taqbilx li l-każini tal-partiti politiċi għandhom ikunu eżentati mir-riforma tal-liġi tal-kera. Kemm l-MLP kif ukoll il-PN diġa jieħdu mal-€250,000 fis-sena bejniethom bħala fondi għall-hekk imsejjħa kuntatti fl-UE. Nistiednu lill-partiti l-oħra jiddikjaraw minn issa  jekk jaqblux mal-preferenza li qed jipproponi l-Gvern f’liġi ġdida dwar il-kera.

Ir-riforma proposta tintrabat mal-familja tradizzjonali ta’ raġel u mara miżżewġa u tinjora forom ġodda li żviluppaw matul is-snin. Fil-waqt li l-White Paper tirrikonoxxi d-drittijiet konnessi mal-kiri ta’ propjeta ta’ koppji separati tinjora dawk ta’ koppji divorzjati, ta’ koppji li jgħixu flimkien mingħajr ma huma miżżewġa kif ukoll ta’ koppji ffurmati minn żewġ persuni ta’ l-istess sess. AD ma taqbilx ma dan u tinsisti li dawn il-koppji għandhom ikollhom l-istess drittijiet ċivili ta’  koppja li tifforma familja meqjusa tradizzjonali.

Il-perjodu ta’ 20 sena transizzjoni li l-White Paper tipproponi biex r-riforma tkun applikabbli għal propjetajiet kummerċjali hu perjodu twil wisq u għandu jiġi mnaqqas sostanzjalment.

Ir-riforma tal-liġi tal-kera trid tfittex li tindirizza tlett aspetti :

a) li tkun ġusta mas-sidien mingħajr ma toħloq inġustizzja mal-inkwilini, l-iżjed ma dawk l-iktar vulnerabbli fis-socjeta,

b) li toħloq il-klima neċessarja biex jibdew jintużaw it-53,000 propjeta vojta u

 

c) b’hekk ma jkunx hemm iktar ħtieġa tal-kwantita ta’ bini li għaddej bħalissa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s