Leħen Ieħor Favur is-Serjeta’

 

 

 

Nifraħ lil The Today Public Policy Institute u lill-awtur it-Tabib George Debono għall-pubblikazzjoni tar-rapport “Towards A Low Carbon Society ; The Nation’s Health, Energy Security and Fossil Fuels.

 

M’għandi l-ebda dubju illi din il-pubblikazzjoni ser tkun ta’ għajnuna kbira biex iċċaqlaq lill-awtoritajiet ħalli jaġixxu biex jintroduċu miżuri li jwasslu għat-tnaqqis fl-użu tal-karozzi u użu ikbar tat-trasport pubbliku.

 

F’pajjiż żgħir bħal dan dan huwa possibli. Nistgħu nagħmluh bla diffikulta għax id-distanzi huma kważi kollha żgħar.

 

Huwa tajjeb li r-rapport jemfasizza fuq il-ħtieġa li t-tassazzjoni ambjentali għandha tintuża bħala strument biex tgħin fil-bidla tal-imġieba tan-nies. Opportunita tad-deheb qegħda wara l-bieb : ir-reviżjoni tat-taxxa tar-reġistrazzjoni tal-karozzi. Nittamaw li l-Gvern iwettaq dak li ilu jwiegħed, jiġifieri li s-sistema l-ġdida tkun waħda li tiskuragixxi lil min iħammeg.

 

Huwa neċessarju illi s-sidien tal-karozzi tal-linja jirrealizzaw illi l-kriżi tal-prezz taż-żjut m’hiex biss problema. Hija ukoll opportunita għall-komunita biex tnaqqas id-dipendenza fuq l-użu tal-karozzi privati u bħala riżultat ta’ dan tagħmel użu iktar frekwenti mit-trasport pubbliku. L-opportunita qegħda hemm biex nisfruttawha kemm-il darba t-trasport pubbliku jkun reformat, jaqdi iktar lokalitajiet permezz ta’ rotot ġodda, jkun puntwali u jagħti servizz iktar fit-tul matul il-ġurnata.