Wara Spin Valley ……….. is-supermarket ?

 

 

 

 

 

Ilkoll segwejna mill-qrib l-iżviluppi dwar l-skandlu ta’ Spin Valley fil-Mistra. L-istorja kollha għad trid tinkiteb.

 

Illum ingħalaq kapitlu ieħor fl-istorja ta’ Spin Valley meta l-Bord tal-MEPA dal-għodu rtira l-permess(Outline) li kien inħareġ mid-Diviżjoni A tal-Kummissjoni għall-Kontroll ta’ l-Iżvilupp.

 

Prosit.

 

Issa jmiss iżda li l-MEPA tuża l-istess kejl ma’ permessi oħra li jixirqilhom trattament simili. L-ewwel fuq il-lista hemm is-supermarket fil-limiti ta’ Ħal-Kirkop/Ħal-Safi u li dwaru l-istess Diviżjoni ‘A’ tal-Kummissjoni għall-Kontroll ta’ l-Iżvilupp approvat permess minkejja r-rakomandazzjoni kuntrarja tad-Direttorat tal-Ippjanar kif ukoll minkejja li dan kien barra miż-żona tal-iżvilupp.

 

Għal min nesa’ xi ftit infakkar li l-awditur tal-MEPA kien investiga l-ħruġ tal-permess ta’ dan is-supermarket u kien ikkonkluda li dan ma kellux joħroġ.

 

Tiftakru li kienet irreżenjat il-Kummissjoni kollha, ftit minuti wara li ħareġ ir-rapport ? Iffriskaw ftit il-memorja.

 

 

Reviżjoni tas-surcharge

 

Is-surcharge jista’ jiġi revedut minħabba iż-żieda fenomenali fil-prezz taż-żejt.

 

Iżda mhux hekk biss. Intqal li qed ikunu kkunsidrati reviżjoni tat-tariffi. Jiġifieri apparti s-surcharge huma r-rati vera u propji tal-elettriku u l-ilma ukoll li jistgħu jinbidlu.

 

X’għandu jsir? Ovjament ħadd m’hu ser jieħu ġost li jiżdied il-ħlas kemm jekk dan ikun għall-elettriku kif ukoll jekk dan ikun għall-ilma. Iż-żieda fl-ispejjes minn x’imkien trid tiġi. Jekk tiġix mill-ħlas tal-kontijiet inkella jekk tiġix mit-taxxi ġenerali l-ispiża xorta ser titħallas u xorta ser inħallsuha aħna. Id-differenza ser tkun jekk iħallasx għall-ispiża min jagħmel użu mis-servizz jew jekk iħallasx għaliha kulħadd irrispettivament minn kemm juża elettriku u ilma.

 

F’soċjeta li tirrispetta l-ambjent l-għażla hi waħda ovvja :  li l-ispiża, soġġett għall-miżuri li jilqgħu għall-impatti soċjali fuq familji ta’ mezzi limitati, għandu jġorrha min jagħmel użu mill-elettriku u l-ilma skond l-użu.

 

Waqt il-kampanja elettorali AD ipproponejna li anke s-surcharge għandha tkun strutturata b’tali mod illi min juża’ ħafna elettriku u ilma jħallas rata ferm għola ta’ surcharge minn min juża’ inqas.

 

B’rati ta’ surcharge li jvarjaw skond l-użu tonqos il-ħela, kemm tal-elettriku kif ukoll tal-ilma.

 

Dan m’għandux isir għar-residenzi biss iżda għall-kummerċ u għall-industrija ukoll. Sussidji żejda ma jagħmlu ġid lil ħadd. Anke l-kummerċ u l-industrija għandhom ikunu soġġetti għas-surcharge bl-istess kundizzjonijiet : jiġifieri li min jimplimenta miżuri li jnaqqsu l-użu tal’elettriku u l-ilma jkollu rati ta’ surcharge inqas iebsa minn min juża’ ħafna.

 

 

 

Ara ukoll dawn il-posts fuq din il-blog :

 

 

Dik il-bozza

 

Surcharge

 

L-MLP u l-proposti tal-AD dwar is-surcharge