L-MLP u l-proposti tal-AD dwar is-“surcharge”

 

Arnold Cassola, Chairperson ta’ AD flimkien mad-Deputati Chairpersons Mario Mallia u Stephen Cachia il-bieraħ iltaqgħu mat-tmexxija tal-Partit Laburista fil-Ħamrun. Min-naħa tal-Partit Laburista kienu preżenti l-Mexxej Dr. Joseph Muscat, id-Deputati Mexxejja Dr. Toni Abela u Dr. Anġlu Farrugia u s-Segretarju Ġenerali Jason Micallef.

Fl-istqarrijiet li nħarġu mill-AD u l-MLP ġew imfissra l-posizzjonijiet taż-żewġ naħat.

Ġew diskussi l-kriżi fil-prezzijiet ta’ l-ikel u ż-żejt u kif din qed taffettwa l-livell ta’ l-għixien ta’ l-impjegati u specjalment dawk ta’ dħul baxx u medju.  

Imma ġie diskuss ukoll kif il-mekkaniżmu tas-surcharge jista’ jkun aktar ġust billi jippremja lil min juża l-enerġija b’mod għaqli minflok kif inhu bħalissa fejn kulħadd iħallas l-istess rata ta’ surcharge irrispettivament mill-konsum.

Il-Mexxej tal-MLP emfasizza illi l-proposta tal-AD fl-aħħar elezzjoni, u ċjoe li s-surcharge m’għandiex titħallas bl-istess mod minn kulħadd, iżda li għandha tkun tiffavurixxi lil min ma jaħlix hi bażi tajba għal diskussjoni fil-pajjiż.

 

Ovvjament (ngħid jien) m’huwiex possibli illi s-surcharge titnaqqas bin-nofs, b’daqqa ta’ pinna. Min jaħli għandu jerfa’ l-piż iżda min jieħu l-prewkazzjonijiet biex ma jaħlix għandu jkun ippremjat.

Tajjeb li l-MLP qiegħed jirrikonoxxi l-proposti tajbin tal-AD .

Issa nistennew x’ser jagħmel il-Gvern, li ħabbar li qiegħed jikkonsidra jekk u kif ser jirrevedi t-tariffi u/jew is-surcharge fuq id-dawl u l-ilma.  Nittamaw li hu ukoll jiftaħ għajnejh għall-proposti tal-AD li saru u huma fl-interess tal-pajjiż.