Mistra Village : Addio l-Politika favur Żvilupp Sostenibbli ?

 

 

 

Il-ħruġ tal-permess ghall-izvilupp tas-sit ta’ dak li kien il-Mistra Village fuq l-għolja tax-Xemxija f’San Pawl il-Bahar hi prova, jekk qatt kien hemm bżonn, ta’ kemm il-ħidma tal-MEPA hi ta’ ħsara kontinwa. 

Meta hawn ‘il fuq minn 53,000 residenza vojta, pajjiżna m’għandux bżonn il-bini ta’ iktar progetti enormi u massiċċi bħal dan biex jiġi żviluppat mill-ġdid is-sit tal-MIstra Village u floku jinħolqu 868 unit residenzjali. Ma hemmx ħtieġa ta’ dan il-progett ħlief għall-industrija tal-bini biex tibqa’ tiġġustifika l-eżistenza tagħha innifisha,Ż

vilupp massiv bħal dan johloq preċedent perikoluż għal żvilupp simili. Wasal iż-żmien li jiġi dikjarat moratorju fuq proġetti kbar residenzjali.

 

F’Novembru li għadda AD ippreżentat petizzjoni b’mijiet ta’ firem lill-Kummissjoni Ewropea dwar dan il-kaz. AD giet infurmata mill-Kummissjoni Ewropea (DG Ambjent) li qed tistudja l-każ u li qegħdha f’kuntatt mal-Gvern Malti għal kjarifiki dwar dan il-progett.

 

B’dan it-tip ta’ permessi nistaqsi : x’sar minnha l-politika tal-Gvern li ser jinkuragixxi l-iżvilupp sostenibbli. Kif sejrin jiġu mħarsa l-generazzjonijiet futuri b’dan it-tip ta’ proġett ?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s