B’nuċċali ta’ żiemel

Vanessa Macdonald  tikkwota lil Francis Vassallo Chairman tal-Bank Bawag li qed jgħid illi dewmien fil-ħruġ ta’ permessi ta’ żvilupp mill-MEPA qed jheddu lis-suq tal-propjeta għax d-dewmien ifisser flus (interessi jew inkella opportunity cost kif jgħidu l-ekonomisti).

 

Dawk li qed iħarsu lejn il-propjeta biss bħala investiment ekonomiku qed jagħmlu żball kbir. Qegħdin iħarsu sal-pont ta’ imneħirhom meta ma jirrealizzawx il-ħsara kbira ambjentali li qed issir b’dak li jsejħulu żvilupp. Pajjiżna m’għandniex bżonn ta’ iktar bini. Għandna il-fuq minn 53,000 residenza vojta (ċifri sal-2005).

 

Meta l-Gvern iddikjara li poġġa l-iżvilupp sostenibbli bħala l-mira ewlenija tiegħu fil-mixja biex isib tarf tal-iżbilanċ ambjentali li qiegħed jifni lil dan il-pajjiż suppost li qed jagħti risposta lil dawk kollha li jħarsu lejn l-ekonomija b’nuċċali ta’ żiemel. Ta’ l-anqas nittama. Għax hekk jixraqlu dan il-pajjiż.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s