L-iżvilupp sostenibbli u l-Kunsilli Lokali f’Malta

 

Stavros Dimas, il-Kummissarju tal-Unjoni Ewropea responsabbli għall-Ambjent, fil-blog tiegħu ta’ nhar is-26 ta’ Mejju 2008 ppostja kitba intitolata Green Cities for Life.

 

Dimas jikkummenta fuq dikjarazzjoni iffirmata minnu u minn Paddy Bourke, Sindku ta’ Dublin u President tal-Union of the Capital Cities of the European Union u minn Gino van Begin Direttur Reġjonali tal-għaqda internazzjonali Local Government for Sustainability.

 

B’hekk qed tingħata bidu għall-kompetizzjoni għal environmentally friendly cities, inizzjattiva li ħadha Jüri Ratas ex-Sindku ta’ Tallinn u presentement Viċi President tal-Parlament tal-Estonja.

 

 

Kemm għandu rwol il-ħarsien tal-ambjent fil-Kunsilli Lokali Malti ?  Fl-opinjoni tiegħi tweġiba tvarja bejn Kunsill u ieħor. Anke il-livell tal-impenn ivarja ħafna.

 

Fittixt ukoll biex nara ftit il-Kunsilli Lokali Maltin kemm jagħtu importanza lill-iżvilupp sostenibbli. Meta ippruvajt nara liema huma l-ibliet madwar id-dinja li huma imsieħba fl-għaqda internazzjonali  Local Government for Sustainability    sibt li ma kien hemm l-ebda Kunsill Lokali minn Malta. Hemm 162 imsieħeb mill-Ewropa Ċentrali u tal-Punent  iżda l-ebda wieħed minn dawn m’hu minn Malta.

 

 

Fid-dawl tad-dikjarazzjonijiet tal-Gvern illi l-politika tiegħu matul il-ħajja ta’ dan il-Parlament ser tkun ibbażata fuq il-kuncett ta’ żvilupp sostenibbli għandna nistennew li jkun hemm kambjament għall-aħjar matul ix-xhur li gejjin.