Il-PBS tirtira applikazzjoni : prosit.

Il-PBS irtirat l-applikazzjoni biex jitwaqqa’ l-bini li għandha fi Gwardamangia. Dan ġara wara direttiva li ġiet mogħtija mill-Prim Ministru. Tajjeb ħafna.

Imma ma kienx ikun aħjar li kieku l-Gvern jappunta nies fuq il-bordijiet tiegħu li jkunu sensittivi għall-wirt storiku tagħna ? F’dan il-każ kien possibli li l-Prim Ministru jintervjeni, u għamel tajjeb. Imma m’hux dejjem ikun possibli li dan isir. Għax mhux dejjem ikun jaf.

B’bordijiet iktar sensittivi għall-wirt storiku (kif ukoll għal dak naturali) setgħu jiġu evitati ħafna problemi li nqalgħu fis-snin li għaddew.

 

L-istqarrija sħih tad-DOI li ħabbret din l-aħbar hi s-segwenti : 

 

IL-PBS TIRTIRA L-APPLIKAZZJONI BIEX TWAQQA’ L-BINI FIL-GWARDAMANGIA 
 

Il-Public Broadcasting Services (PBS), irtirat l-applikazzjoni li kienet għamlet mal-MEPA biex jitwaqqa l-bini li għandha fi G’Mangia. 

Il-Ministru ta’ l-Edukazzjoni, Kultura, Żgħażagħ u Sport, Dolores Cristina, li hi wkoll responsabbli għall-PBS, wara konsultazzjoni mal-Prim Ministru, tat direttiva liċ-Chairman tal-PBS biex immedjatament jirtira l-applikazzjoni li l-kumpanija għamlet mal-MEPA, biex jitwaqqa l-bini eżistenti li l-kumpanija għandha fil-Gwardamangia. 

Il-Ministru tat din id-direttiva wara li kien kunsidrat li dan il-bini hu meqjus bħala eżempju ta’ arkitettura moderna ta’ kwalita’ kif ukoll bħala punt ta’ riferenza għall-bidu tax-xandir f’Malta. 

Fid-dawl ta’ dan, il-Ministru Cristina talbet lill-Bord tad-Diretturi biex ifittex soluzzjonijiet alternattivi biex ikunu żviluppati l-faċilitajiet tal-PBS. 
 

By carmelcacopardo Posted in PBS Tagged