Attard Ta’ Fġieni

Attard - Ta\' Fgieni 

 

 

Flimkien ma residenti ta’ Ħ’Attard kif ukoll kunsilliera tal-PN, AD u MLP fil-Kunsill Lokali ta’ Ħ’Attard ħadt sehem f’konferenza stampa f’Ta’ Fġieni Attard fi Triq Lorenzo Manche dwar biċċa art li għal snin twal ma kienitx meqjusa li għandha tinbena.

 

L-attivita kienet organizzata mill-NGO ambjentali  Flimkien għal Ambjent Aħjar u għaliha kienu preżenti ukoll il-Membri Parlamentari tal-PN Charlo Bonnici u David Agius.

 

Ir-residenti ta’ Ħ’Attard ilhom snin twal imwegħda mill-Kunsill Lokali li din l-art ser tkun żviluppata bħala area għall-użu tal-pubbliku, bħala żona ħielsa mill-bini fejn il-familji jkunu jistgħu jirrikreaw ftit ruħhom. Din kien ikkonfermat waqt l-attivita’ mill-Professur Henry Frendo, li kien l-ewwel Sindku ta’ Ħ’Attard.

 

Meta l-MEPA ħarġet l-abbozz tal-pjan lokali għaż-żona Ċentrali ta’ Malta – li minnha Ħ’Attard jifforma parti din l-art kienet meqjusa bħala li għandha tkun meħlusa mill-bini. Immarkata bl-isfar f’din l-ewwel pjanta kienet tfisser li kienet parti minn triq jew riżervata għall-karozzi.

 

Iżda meta ħarġet il-verżjoni finali tal-pjan din l-art bidlet il-kulur u issa saret tajba għall-bini.

 

Kontra dan li qed jipprotestaw ir-residenti. 

 

 

 

SPIN VALLEY

Stqarrija tal-AD 

 

 

AD qed issegwi dak kollu li qiegħed jintqal dwar il-każ tal-art fil-Mistra
propjeta’ tal-Membru Parlamentari tal-PN Jeffrey Pullicino Orlando.

L-AD diġa tkellmet ċar fuq dak li huwa magħruf sa issa. Għaldaqstant f’dan
il-mument tħoss li jkun xieraq li tiddeplora l-attakki li qed isiru fuq il-Perit
Joe Falzon Uffiċjal tal-Verifika tal-MEPA.

L-AD jidhrilha ukoll li d-dewmien fil-konkuzjoni tal-investigazzjoni
mill-awtoritajiet kompetenti qiegħed inissel diversi suspetti. Każijiet ferm
iktar ikkumplikati ħadu inqas minn 48 siegħa biex ġew konklużi. Iktar dewmien
ser jirrinforza l-idea ġenerali li hemm min irid imewwet il-każ.

Nittamaw li l-investigazzjonijiet, li ilhom ghaddejjin iktar minn xahrejn, jiġu
konklużi. Il-konkluzjonijiet flimkien ma dawk tar-rapport tal-Uffiċjal
tal-Verifika tal-MEPA għandhom iwasslu biex mingħajr dewmien tkun magħrufa minn kulhadd l-istampa kollha. Aktar ma huma gravi l-każijiet aktar għandhom jitħaffu l-proċeduri u r-riżultati ta’ l-investigazjoni. B’hekk biss tista’ tikber
il-fiduċja tan-nies fl-istituzzjonijiet tal-pajjiz.