Talba għall-maħfra ……….. u r-rispett ?

 

 

Segwejt fuq il-gazzetti dak li ntqal fil-Kunsill Ġenerali tal-PN fi tmiem il-ġimgħa.

 

John Dalli kien rappurtat li qal li l-PN rebaħ l-elezzjoni għax kien kapaċi jiskuża ruħu huwa u jiġri wara l-voti kollha li ntilfu. Fil-fatt it-Times  tal-lum għażlet it-titlu “The Time of Buying People is over”  bħala l-messaġġ tad-diskors ta’ John Dalli. L-Orizzont min-naħa l-oħra illum qaltilna li John Dalli qal “Irbaħna għax ġrejna wara n-nies u tlabnihom skuża.”

 

Issa li tkun kapaċi titlob skuża hi ħaġa tajba pero’ biex titwemmen trid tibdel triqatek. Fil-fatt John Dalli emfasizza ukoll li n-nies mhux skuża jridu iżda min jirrispetthom.

 

 

Tgħid ser ikollna Gvern li jirrispettana ?

2 comments on “Talba għall-maħfra ……….. u r-rispett ?

  1. Ma tantx hemm bzonn nistennew hafna biex inkunu nafu. Wahda mill-wghediet kienet riforma fil-MEPA partikolarment fejn jidhol ippjanar, tant li l-Prim Ministru stess dahal ghal din ir-responsabilita. Dan jinkludi zvillup sostenibbli. Issa is-siegha ta’ l-prova……ha nkomplu sahansitra nohorgu permessi ta’ l-bini fuq art barra z-zoni ta’ zvillup (ODZ)? Jien nemmen b’sahha li lanqas biss ghandhom jigu ipprocessati applikazzjonijiet ta’ dan it-tip ahseb u ara jigu approvati. Nittamaw u nistennew sa nhar il-Gimgha 16 ta’ Mejju meta d-DCC Board ta’ l-MEPA jiddeciedi fuq apell minn ‘refusal’ ( 092/2004) f’ ODZ (ohra!) gewwa San Pawl il-Bahar
    Onorevoli Prim Ministru……..ha nzommu kelmietna? Nistennew u naraw…….

  2. The Time of Buying People is over? Sleaze and buying votes (i.e. by promising squatters at Dwejra, Armier etc.) that they can continue to occupy stolen public land was the strategy used during the election campaign… whilst maintaining a facade of faux-environmentalism… old habits are hard to change…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s