Id-diskors mit-tron

Il-Parlament Malti 

 

Il-President tar-Repubblika illum fil-Parliament qara l-programm tal-ħidma tal-Gvern għall-ħames snin li ġejjin.  Nibda biex ngħid li fil-ħin li qiegħed nikteb fuq il-website tal-Parlament ma kienx hemm id-diskors bil-Malti. Kien hemm biss kopja bl-Ingliż ! Louis Galea, l-Ispeaker il-ġdid ma naħsibx li jaf, għax anke bħala Ministru tal-Edukazzjoni dejjem fittext li tingħata importanza lill-Ilsien Malti.

 

Fil-programm tiegħu l-Gvern qed jgħid li l-fus tal-ħidma tiegħu ser ikun l-iżvilupp sostenibbli. Għan nobbli ħafna, iżda jiddependi ħafna minn kif ser jiżviluppaw l-attitudnijiet matul il-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Għax l-iżvilupp sostenibbli ma jiddependix minn Ministru jew Segretarju Parlamentari wieħed iżda mill-ħidma integrata tal-Gvern kollu kemm hu.

 

Il-President tar-Repubblika temm biex f’isem il-Gvern stieden lil kulħadd biex jissieħeb mal-Gvern “f’patt għal svilupp sostenibbli”.

 

Din l-istedina ġja kien għamilha l-Prim Ministru ftit minuti wara li ħa l-ġurament tal-ħatra tiegħu f’Marzu li għadda.

 

Kull Malti ta’ rieda tajba m’għandux ikollu diffikulta li jaċċetta din l-istedina. L-anqas jien. 

 

Issa naraw kif ser jimxu l-affarijiet, u Alla jgħina !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s