L-elezzjoni għal Mexxej tal-MLP

 

 

Il-kampanja elettorali għall-elezzjoni ta’ Mexxej tal-MLP għaddejja.

 

Diversi laburisti li jiktbu fil-ġurnali, fil-blogs jew fuq it-Times online jurtaw ruħhom li xi opinjonisti esprimew ruħhom fuq il-kandidati ddikjarati. Li nikkummentaw fuq il-pożittiv u n-negattiv tal-kandidati hu fih innifsu tajjeb. Li hemm ħażin fil-fehma tiegħi huma l-insulti u t-tmaqdir personali prinċipalment fi blog partikolari. Naħseb li ma nistgħux nistennew aħjar minn uħud u ħafna drabi jkollna nieħdu paċenzja u nissaportu. (Ngħid ikollna, għax naħseb li kulħadd huwa interessat f’dak li qiegħed jiġri, u ftit huma dawk li jaqblu mal-linja ta’ insulti li hemm min jeddeletta mhux ftit bihom.)

 

Il-votazzjoni tal-bieraħ fil-Konferenza Ġenerali tal-MLP fejn ittieħdet deċiżjoni biex ma tiġix imwessa’ l-bażi elettorali għall-elezzjoni tat-tmexxija tal-MLP jiena nqiesha bħala waħda strateġika, u mhux waħda ta’ prinċipju. Hi l-istess deċiżjoni li kienet ittieħdet fil-PN f’nofs is-snin 70 meta saru emendi statutorji fl-istatut tal-PN biex tneħħa d-dritt tal-Kungress li jeleġġi l-Kap tal-PN. Il-Kungress tal-PN dakinnhar kien magħmul mit-tesserati kollha tal-Partit. Dakinnhar ukoll dik kienet deċiżjoni strateġika. Hemm il-possibilita illi kieku ma saritx, ir-riforma tal-PN ma kienitx tieħu d-direzzjoni li ħadet.

 

Min appoġġa t-twessiegħ tal-bażi elettorali fl-MLP fl-2008 jew iddefenda l-bażi elettorali wiesa’ fil-PN fl-1975 ma għamilx dan minħabba li qalbu taħarqu għad-drittijiet tat-tesserati, iżda għax ra l-possibilitajiet tiegħu jimmoltiplikaw bis-sistema li mexxa l-quddiem.

 

Issa li fl-MLP hemm idea il-fejn in-numri qed ixaqilbu, l-istorja issir interessanti iktar.

 

Huwa fl-interess tal-pajjiż kollu li l-MLP jkollu Mexxej li jġibu l-quddiem u li jagħtih lura l-kredibilita. Għalhekk dan l-interess fil-proċess.

By carmelcacopardo Posted in MLP, PN Tagged ,

Id-diskors mit-tron

Il-Parlament Malti 

 

Il-President tar-Repubblika illum fil-Parliament qara l-programm tal-ħidma tal-Gvern għall-ħames snin li ġejjin.  Nibda biex ngħid li fil-ħin li qiegħed nikteb fuq il-website tal-Parlament ma kienx hemm id-diskors bil-Malti. Kien hemm biss kopja bl-Ingliż ! Louis Galea, l-Ispeaker il-ġdid ma naħsibx li jaf, għax anke bħala Ministru tal-Edukazzjoni dejjem fittext li tingħata importanza lill-Ilsien Malti.

 

Fil-programm tiegħu l-Gvern qed jgħid li l-fus tal-ħidma tiegħu ser ikun l-iżvilupp sostenibbli. Għan nobbli ħafna, iżda jiddependi ħafna minn kif ser jiżviluppaw l-attitudnijiet matul il-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Għax l-iżvilupp sostenibbli ma jiddependix minn Ministru jew Segretarju Parlamentari wieħed iżda mill-ħidma integrata tal-Gvern kollu kemm hu.

 

Il-President tar-Repubblika temm biex f’isem il-Gvern stieden lil kulħadd biex jissieħeb mal-Gvern “f’patt għal svilupp sostenibbli”.

 

Din l-istedina ġja kien għamilha l-Prim Ministru ftit minuti wara li ħa l-ġurament tal-ħatra tiegħu f’Marzu li għadda.

 

Kull Malti ta’ rieda tajba m’għandux ikollu diffikulta li jaċċetta din l-istedina. L-anqas jien. 

 

Issa naraw kif ser jimxu l-affarijiet, u Alla jgħina !

Bridging the Gap

10 May 2008

by Carmel Cacopardo

 

During the past week the Prime Minister stressed that sustainable development tops the government’s agenda. On May 2, in a speech inaugurating the new Rempec offices, he said that “the main thrust of the government’s action in the next years will be sustainable development”. On May 4, interviewed by The Sunday Times, he further emphasised that “I consider sustainable development to be the biggest challenge the country has right now”.

This is very encouraging.

Since the early 1970s, in the immediate aftermath of the Stockholm UN Conference on the Human Environment, in line with other governments all over the world the environment was promoted in Malta as a responsibility at Cabinet level. In 2001, the National Commission for Sustainable Development (NCSD) was introduced in the Environment Protection Act.

Chaired by the Prime Minister it is intended to implement the provisions of Agenda 21, approved at the Rio Earth summit in 1992, the 20th anniversary of the Stockholm Conference.

The Sustainable Development Strategy for the Maltese Islands was drawn up by the NCSD primarily but not exclusively through the inputs of civil society. Concluded late in 2006, it articulates the interrelationship between all policy areas and draws up the objectives of the paths our country should take in its transition from its present state to sustainability.

Sustainability is attained as a result of sustainable development, that is, by ensuring that all activity carried out by the community is based on a long-term view that places emphasis on the need for an integrated approach: policy and its implementation must integrate environmental, social and economic considerations.

As a result, while present generations satisfy today’s needs, future generations retain their options such that they too can make their choices.

NCSD identified 10 areas of action, namely (1) air quality and climate change, (2) energy efficiency and renewable energy resources, (3) biodiversity, (4) freshwater, (5) wastes, (6) marine and coastal environment, (7) land use, (8) transport, (9) natural and technological risks, and (10) leisure and the environment. In each of these areas it is required that policy and rhetoric are aligned thereby bridging an existing green gap.

Priorities will be identified by the political programme of the government, to be announced today when Parliament convenes for its first sitting after the March 8 election. Such a programme will not be written in stone. There are already a number of areas, notably the financial sector, in respect of which there is cross-party consensus. Sustainable development should be another such area. A consensus can be developed on the basis of the National Sustainable Development Strategy.

The longer it takes for the development of such a consensus the greater the damage to our economic/social/environmental fabric and the more difficult the healing period required.

While all the 10 areas identified by the strategy have to be tackled, I consider that priority action should be focused on renewable energy, conservation of water resources, development of an efficient public transport system, containment of the building in-dustry and protection of biodiversity.

A number of existing policies would as a consequence have to be revisited. For example, rent reform has to be tackled without further delay.

The Housing Authority would do well if it were to separate issues of social accommodation from those of ownership.

The former is a social need; issues of ownership are not. Rent reform could assume a different perspective from that identified to date.

In respect of pre-1995 tenancies it could retain security of tenure but not protected rent, thereby creating a reasonable basis for reform which would be fair to both owners and tenants.

In the case of tenants who are at the lower end of the income scale the Housing Authority could subsidise the fair rent but then it should not subsidise the well-offs who have been making use of third party property at meagre rents for generations.

An equitable reform of rent legislation would over a number of years, given suitable encouragement from the Housing Authority, release into the rental market a substantial number of the 53,000 vacant properties, thereby freeing pressures on unbuilt land.

There are other areas that need to be tackled, among them tourism, which to date is primarily linked to the hotel industry and practically ignores other more sustainable forms, like ecotourism and agritourism.

All are steps which assist the sustainability trajectory.

As a first step however we need to bridge the gap by ensuring that the National Sustainable Development Strategy is owned by the community and not just by the political parties.

If this first step is assured, I have no doubt that a fruitful implementation of the strategy can be initiated.