WEEE

 

Id-Direttiva WEEE (Waste Electronic and Electric Equipment) tal-Unjoni Ewropea tapplika għal Malta. Iżda bħal numru ta’ affarijiet oħra għad ma bdietx tiffunzjona f’Malta. Din id-Direttiva tistabilixxi li l-produtturi u dawk li jirrappreżentawhom huma responsabbli biex jiġbru l-apparat elettroniku u elettriku li jkun għamel żmien u jassumu r-responsabbilta għar-riċiklaġġ tiegħu.

 

Allura ma nifhimx għaliex il-WasteServe qed tiftaħar li ġabret mal-5000 sett tat-TV u li ser tieħu ħsieb li tirriċiklhom.

 

Din m’hiex responsabbilta’ tal-Wasteserve. L-ispiża għandu jġorrha ħaddieħor u mhux il-kaxxa ta’ Malta. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s