Ir-Riforma tal-MEPA : (1) L-ewwel pass

Wasal il-ħin ta’ diskussjoni serja dwar ir-riforma meħtieġa fil-MEPA.

Lil hinn mill-preġudizzji partiġġjani huwa neċessarju li kulħadd jifhem u jaċċetta li l-MEPA qegħda hemm biex taqdi lill-komunita’ kollha u mhux lil xi sezzjoni partikolari tagħha bl-esklużjoni tal-kumplament.

L-effettivita tal-MEPA ma titkejjilx minn kulħadd bl-istess mod. Għalhekk huwa ftit diffiċli li jintlaħaq kunsens wiesa’ ħafna dwar x’għandu jsir.

Il-MEPA fil-fehma tiegħi qegħda hemm biex taġixxi f’isem il-komunita’ kollha biex tassigura li l-mod kif nagħmlu użu mill-art u r-riżorsi naturali tagħna jkun ta’ ġid għal kulħadd. Mhux biss għall-ġenerazzjonijiet tal-lum. Iżda ukoll għall-ġenerazzjonijiet futuri.

L-użu tar-risorsi tal-pajjiż irid isir b’mod sostenibbli. Jiġifieri ma nistgħux naħsbu biss fil-lum. Jeħtieġ li nassiguraw illi dak li jsir illum ma jtellifx lill-ġenerazzjonijiet ta’ għada milli jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom ukoll.

(ikompli)