Il-MEPA

mepa1.jpg

Id-Dipartiment tal-Informazzjoni ħareġ dan l-avviż.  

AVVIŻ LILL-PUBBLIKU DWAR APPLIKAZZJONIJIET GĦAL ŻVILUPP  

Il-pubbliku huwa mgħarraf li l-laqgħat fil-pubbliku tal-Bord ta’ l-Awtorita’ ta’ Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar, u tal-Kummissjonijiet għall-Kontroll ta’ l-Iżvilupp huma kollha sospiżi sakemm joħroġ avviż ieħor. Dan jgħodd ukoll għas-seduti tal-Bord dwar l-Appelli dwar l-Ippjanar. Dan ifisser li, sakemm jinħareġ avviż ieħor, ma huma se jittieħdu l-ebda deċiżjonijiet dwar applikazzjonijiet għal żvilupp.   

Dr Godwin Grima

Segretarju Permanenti Ewlieni

DOI – 12.03.2008  

Dan l-avviż ma jispjegax għaliex.

Il-pubbliku kien jixraqlu ftit iktar informazzjoni minn hekk.

Fil-fatt L-Orizzont tal-lum ħasbet hekk ukoll.  Il-gażżetti l-oħra ma ġiethomx il-kurżita’ dwar x’ġara. L-Orizzont f’artiklu ta’ Charmaine Craus intitolat Sospiżi l-Bordijiet kollha tal-MEPA tirrapporta li skond il-prattika normali dawn il-Bordijiet kollha issottomettew ir-riżenja tagħhom. Jidher li r-riżenja ġiet aċċettata.