Il-voti li tajtuni fit-III Distrett

eucanak99ccaqbhdgpca4hkpx1caxcxm0ncaksu0oecat8onorca9gwql2cap1twfqcaef7mr1caou2xawcagi7q03ca5cqq3ecasw81i0caxl0xk3cahqyrhbca71s2e9caugwf2kcajmyuej.jpg

  

Fl-elezzjoni ġenerali tat-8 ta’ Marzu 2008, fuq it-III Distrett Elettorali, fl-ewwel għadd kelli 242 vot li sal-għadd numru 7 (meta ġejt eliminat) kienu żdiedu għal 282 vot.

Dawn l-40 vot miżjuda ġew għandi kif ġej :

+ żewġ voti meta ġew eliminati l-kandidati tal-Alleanza Nazzjonali Pierre Cutajar u Kenneth Zammit,

+ żewġ voti meta ġie eliminat il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Franco Debono,

+ tlieta u tletin vot meta ġie eliminat il-kandidat tal-Alleanza Nazzjonali Josie Muscat,

+ tlett voti meta ġie eliminat il-kandidat tal-Partit Laburista Joseph Abela.

  

Meta ġejt eliminat jiena fl-għadd numru 7 dawn il-voti spiċċaw kif ġej :

+ 101 marru għand kandidati tal-Partit Laburista ( Carmelo Abela : 37, Christopher Agius : 1, Owen Bonnici : 20, Stefan Buontempo : 4, Helena Dalli : 11, Etienne Grech : 8, Rita Law : 7, Darren Marmara : 6, Joe Mizzi : 7)

+ 80 marru għand kandidati tal-Partit Nazzjonalista (Frans Agius : 18, John Bonello : 9, Janice Chetcuti : 15, Mario Galea : 14, Carm Mifsud Bonnici : 24)

+ 101 intilfu, ma marru għand ħadd.

 

Hekk iddeċidew il-votanti, u hekk sar. Il-voti għand l-AD ġew mingħand kulħadd u marru lura għand kulħadd. 

 

3 comments on “Il-voti li tajtuni fit-III Distrett

 1. Perit,
  mela ghadhom ma arrestawkx talli sraqtilhom il-voti?

  Ghax hekk smajthom ighidu li ta’ l-AD jisirqu l-voti tal-lejber u tan-Nazzjon.

  Vera ghamilt analizi tajba. Jifhmek biss min ghandu mohh u kuraggjuz.

  Vic.

 2. Mr. Cacopardo, qed niehu gost li xi hadd fl-AD ghamel din l-analizi ghax ninsab konvint illi r-rizultat kien misleading hafna. Hafna partitarji ta l-AD ma tawx il-1 lil AD minhabba li bezghu li jirbah partit mil kbar li ma ridux, u taw it-2 minflok li mhux dejjem intiret min AD.

  Nitlobkom ma taqtawx qalbkom, qed taghmlu gid kbir lil Malta anke jekk ghadkom mintomx rapprezentati fil-parlament ghax proposti ta l-AD qed jigi proposti u possibilment implimentati min partiti ohrajn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s