Il-Vot hu tiegħek

        p3caws837acaaty675ca54ctffcacgabf0ca11lvd3ca1003yncagu7ggscauswid1ca3kginwcam4nvqacakockfuca7z1rnrcavh49lvca3nac8kcajas5eoca9wwwufcajaogdicamomjkd.jpg       eucanak99ccaqbhdgpca4hkpx1caxcxm0ncaksu0oecat8onorca9gwql2cap1twfqcaef7mr1caou2xawcagi7q03ca5cqq3ecasw81i0caxl0xk3cahqyrhbca71s2e9caugwf2kcajmyuej.jpg

 

 

 

Il-vot hu tiegħek biss. Il-Partit Laburista m’għandux voti. L-anqas il-PN.

 

Ikollhom il-voti li n-nies tiddeċiedi li tagħtihom. Xejn iktar, xejn inqas.

 

Il-voti li ser iġġib l-Alternattiva Demokratika fl-elezzjoni li ġejja la huma ġejjin mill-PN u l-anqas mill-MLP. Iżda ġejjin mingħand dawk il-votanti li l-Alternattiva tirnexxielha tikkonvinċi.

 

L-Alternattiva ma tbeżża’ lil ħadd : la b’Alfred Sant, la bil-babaw u l-anqas b’Lawrence Gonzi. Il-parti l-kbira tan-nies titbissem meta jkun hemm min jipprova jbeżża’. Għax iż-żmien tal-biża’ ilu li għadda ħafna snin.

 

Min jipprova jbeżża’ tilef il-fiduċja li jikkonvinċi. Irid inessi dak li għamel billi jiddevja l-attenzjoni mid-difetti tiegħu għad-difetti ta’ ħaddieħor. 

 

L-AD, li f’isimha jiena kandidat tistiednek biex tivvota b’konvinzjoni. Mhux kontra min ma taqbilx miegħu, iżda favur dak li taqbel.