Manifest taż-Żgħażagħ AD

adz_logo.gif

 

Il-ġimgħa l-oħra ż-Żgħażagħ tal-Alternattiva Demokratika  ppubblikaw Manifest Politiku li jiġbor fih proposti għal azzjoni mifruxa fuq 40 paġna. Il-proposti tagħhom huma miġbura taħt tlett titli : l-ekonomija, l-politika soċjali u l-ekoloġija.

Il-Manifest sħih jista’ jinqara b’mod elettroniku :

http://www.alternattiva.org.mt/filebank/documents/ADZ%20Youth%20Manifesto%202008.pdf.

 

Dan il-Manifest jirrifletti fuq kif iż-Żagħżagħ f’Malta qed jiffaċċaw il-futur u jidentifika l-proposti ta’ azzjoni meħtieġa biex il-politika tkun ta’ katalist : tgħin liż-żagħżagħ iwettqu  l-ħolma tagħhom.

B’sodisfazzjoni osservajt li l-Manifest taż-Żgħażagħ AD jirnexxielu jinseġ flimkien il-poltika soċjali u ambjentali u b’hekk iwassal messaġġ importanti li l-politika ambjentali hi għodda utli għat-twettiq ta’ gustizzja soċjali ukoll .  

One comment on “Manifest taż-Żgħażagħ AD

  1. Ezatt Sur Cacopardo!!

    Il- Bniedem ma nistghux nifirdulu elementi socjali u ekonomici mill-origini u n-natura tieghu stess i.e. l-ambjent. Huwa z-zmien li nharsu lejn kull cittadin minn vizjoni holistika, li fl-ahhar mill-ahhar mhu xejn hlief ghall- gid tieghu.

    Aparti d-dedikazzjoni u l-kontribut lejn il-partit, nirringrazzjak tal- principji demokratici VERI li thaddan ghall- gid tas-socjeta’ Maltija. L-isbah xewqat u Awguri 🙂

    Debbie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s