Trasparenza dwar Sant Antnin

image3232.jpg

Lawrence Gonzi fil-konferenza stampa li ghamel fil-Maghtab il-bierah qal li jekk ikollu mandat gdid ta’ Prim Ministru wara l-elezzjoni fi hsiebu jiehu hsieb direttament huwa riforma tal-MEPA. Din ir-riforma, qal, fost affarijiet ohra trid izzid it-trasparenza fl-operat tal-MEPA.

F’konferenza tal-ahbarijiet aktar kmieni illum organizzata mill-AD jiena ghidt li fil-waqt li din li jzid it-trasparenza fl-operat tal-MEPA hi haga tajba m’ghandux ghalfejn jistenna ghal wara l-elezzjoni. Jista’ jibda issa billi jippubblika r-rapport tal-awditur dwar l-impjant ta’ Sant Antnin, mizmum minhabba oggezzjonijiet mill-MEPA.

Lawrence Gonzi kien mistieden biex jippubblika r-rapport fi zmien 48 siegha, u jekk dan ma jsirx tkun l-AD li tippubblikah.

Nistennew u naraw. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s