Lawrence Gonzi dwar ir-rizenja tieghi mill-PN

pn-arma2.gifgonzi_lawrence-sm.jpgmepa2.jpg

 

F’Konferenza Stampa li saret nhar it-Tnejn 4 ta’ Frar 2008 il-Prim Ministru kien mistoqsi dwar l-ittra ta’ rizenja tieghi minn membru tal-PN.

Dawn huma it-twegibiet moghtija minnu : 

silta 1 : http://www.youtube.com/watch?v=8vHi9z0cv_4

silta 2 :  http://www.youtube.com/watch?v=MHyWDDhMQiw 

 

M’hemmx htiega ta’ kummenti addizzjonali. Dawn diga qeghdin f’dan il-blog, fil-post bit-titlu X’Rispett. L-ittra ta’ Rizenja tista’ tinqara fuq dan il-blog ukoll.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s