Juzawk u Jarmuk

ad_billboard1.jpg  AD Billboard

Il-partiti l-kbar juzawk u jarmuk. L-AD jistmawk dejjem.

Bis-sistema ta’ zewg partiti fil-parlament fejn il-partit li jirbah jikkontrolla kollox, il-partiti l-kbar iweghduk il-genna fl-art sakemm johdulek il-vot. Wara jaghlqu widnejhom ghal hames snin, ghax wiehed minnhom ikollu poter assolut : maggoranza fil-Parlament.

L-Alternattiva Demokratika taghmel proposti konkreti b’vizjoni fit-tul.

Il-presenza ta’ Alternattiva Demokratika fil-Parlament, tifforma parti minn Gvern ta’ koalizzjoni hija l-unika garanzija li l-vot tieghek jibqa’ jiswa tul il-hames snin kollha. Bl-Alternattiva Demokratika fil-Parlament lehnek jibqa’ jinstema il-hin kollu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s