Vandalizmu fid-Dwejra Ghawdex

20080206-dwejra.jpgdwejra.jpg

 

 

Ninghaqad mal-NGOs ambjentali Birdlife Malta, Din L-Art Helwa, Flimkien Ghal Ambjent Ahjar, Friends of the Earth Malta, Gaia Foundation, Light Pollution Awareness Group, Nature Trust (Malta) u Ramblers Association fil-kundanna taghhom ghall-vandalizmu ricenti fid-Dwejra Ghawdex.  

Id-Dwejra illum hi indikata bhala sit Natura 2000 minhabba l-importanza taghha fl-oqsma tal-paleontologija, geologija, ekologija, ornitologija, ekologija marittima.  Id-Dwejra huwa ukoll sit turistiku imfittex u jikkontribwixxi b’mod sostanzjali ghall-ekonomija tal-pajjiz. 

One comment on “Vandalizmu fid-Dwejra Ghawdex

  1. Naqbel perfettament ma’ dawn l-ghaqdiet.Pero ghandu jkun hemm sorvenjenza aktar ghax xorta qieghed ikun hemm nies li jitilghu fuq l-arkata meta mhux suppost..Imbaghad meta taqa’ jkun tard wisq.Imbaghad niehdu action.Din sieheb tar-ramel.Min hada ir-risponsabbilta ? Minn qabel trid tkun mhux wara.Wara kullhadd ifarfar fuq haddiehor.Malta qieghdin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s