Elezzjoni 2008

logo2008_web5.jpg

Ghall-elezzjoni generali tat-8 ta’ Marzu 2008 ser nikkontesta f’isem l-Alternattiva Demokratika fuq zewg distretti.

Ser nikkontesta fuq id-Distrett Elettorali numru 3 li huwa maghmul mill-Fgura, Marsaskala u z-Zejtun. Fil-hin li qed nikteb jiena ser inkun l-uniku kandidat tal-AD fuq dan id-distrett.

Ser nikkontesta ukoll fuq id-Distrett  Elettorali numru 11 li huwa maghmul minn H’Attard, Hal-Balzan, l-Imdina u l-Mosta. Fuq dan id-Distrett l-Alternattiva Demokratika ser tkun rappresentata minn zewg kandidati, jiena u Ralph Cassar presentement Kunsillier fil-Kunsill Lokali ta’ H’Attard.

Presentment kemm jiena kif ukoll Ralph ghaddejjin bil-home visits. Nirringrazzjawkom talli qed tilqghuna gewwa djarkom.