Nahdmu Flimkien F’Koalizzjoni

logo2008_web.jpg

Dalghodu f’konferenza tal-ahbarijiet l-Alternattiva Demokratika ipprezentat lill-istampa manifest ghall-koalizzjoni. Jikkonsisti fl-izjed punti importanti li l-AD ser tinsisti dwarhom biex ikunu jiffurmaw parti mill-programm tal-Gvern ta’ Koalizzjoni li ser jigi elett fi ftit gimghat ohra.

L-Alternattiva Demokratika hi l-alternattiva ghal Gvern ta’ Partit wiehed. Hi l-ghodda li biha wara l-elezzjoni li gejja l-pajjiz ikollu gvern li jisimghu bis-serjeta matul il-hames snin kollha u mhux lejliet l-elezzjoni biss. Ghax il-lehen tieghek jinstema’ .

Il-manifest ghall-koalizzjoni jigbor fih proposti maqsuma f’sitt sezzjonijiet : ambjent, djarna, it-trasport taghna, il-familji taghna, l-ekonomija taghna, id-demokrazija u d-drittijiet taghna.

Huwa biss bl-Alternattiva fil-Parlament li jista’ jkollok garanzija li xejn ma jinheba taht it-tapit, u li l-ewwel Ministru li jabbuza ihallas ta’ ghemilu minnufih. Ghax bl-Alternattiva fil-Parlament l-ebda Prim Ministru m’hu ser ikollu c-cans joqghod jilaghab bil-kliem .

Bil-vot tieghek tista’ ssehh din il-bidla. Ghax kif jghid, iva flimkien kollox possibli !

(biex tara l-Manifest ghall-Koalizzjoni: Manifest – Bil-vot tieghek il-bidla)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s