Taht it-tinda fl-Isla

pn-arma.gif

Illum xi hadd li qal li kien qed icempel f’isem il-PN cempilli d-dar u wara li kkonferma li kien qabad mar-residenza tal-familja Cacopardo fakkar lill-mara tieghi fl-importanza li nattendu ghad-djalogu ma Lawrence Gonzi nhar il-Hadd li gej fl-Isla taht it-tinda.

Ma nafx jekk naccettax l-invit.

Tghid Michael Woods u Jo Said gew mistiedna ukoll ?

By carmelcacopardo Posted in PN