L-Ittra tieghi – Nirrizenja mill-Partit Nazzjonalista

ittra.jpg
pn-arma1.gif
pn-arma1.gifpn-arma1.gifpn-arma1.gifpn-arma1.gifpn-arma1.gif

Dawn huma r-ragunijiet tieghi ghaliex irrizenjajt mill-Partit Nazzjonalista.Jehtieg li jkun hemm it-tielet partit fil-parlament biex ikun hawn bidla vera fis-sistema politika ta’ pajjizna. (Ghafas fuq l-ittra biex tkun tista tinqara. Inkella aghfas hawn)

One comment on “L-Ittra tieghi – Nirrizenja mill-Partit Nazzjonalista

  1. Prosit tal-kuragg Carm. L-ezempju tieghek jaghmel kuragg lilna lkoll li qed nahdmu biex nsalvaw ‘il ftit ambjent li ghad fadal f’pajjizna. J’Alla eluf ohra jaghrfu li dan jiddependi minn bidla politika fil-pajjiz. Keep it up Carm!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s